Monday, July 04, 2005

VIỆT NAM VÀ SONG LỘC

Như Song Lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đường
Và huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.


Ave Maria - Hàn Mạc Tử

No comments:

Post a Comment