Tuesday, July 05, 2005

TƯ MÃ THIÊN - SỬ GIA CỦA MỌI THỜI ĐẠI

" Ta nghe : Sửa mình là dấu hiệu của Trí; Yêu thương giúp đỡ là đầu mối của Nhân; Định lấy cái gì, cho cái gì là biểu hiện của Nghĩa; Gặp cảnh gian nguy là lúc quyết định của Dũng và Lập danh là cái cao nhất của Đức hạnh "

Tư Mã Thiên, Trích thư gửi Nhâm An

No comments:

Post a Comment