Tuesday, July 05, 2005

HÀN MẶC TỬ ƠI ! TÔI YÊU NGƯỜI MÃI MÃI.

Hoa Cúc
****
Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha.
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.
*****
- Hàn Mặc Tử -

No comments:

Post a Comment