Monday, June 06, 2016

MỘT NĂM NHÌN LẠI BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC.Trước khi ra khỏi nhà tù An Điềm, Mình có viết một Bản Mô Tả Công Việc với thời hạn 1 năm (có thể gia hạn) gửi cho Hiền. Đã gần 1 năm trôi qua, mình đã cố gắng thực hiện theo bản mô tả công việc nhưng phải nói là mục tiêu chưa đạt được 60%. Mình chưa thực hiện được nhiều nhưng xét thấy đây là một bản viết tay cẩn thận và có thể hữu ích cho những ai quan tâm đến gia đình và giáo dục con cái cho nên mình đăng lên đây để những ai quan tâm tham khảo. 

***

Lời nói đầu 

Các con thân yêu ơi, 

Bản mô tả công việc này Bố viết để thực hiện một lời hứa đúng đắn với Mẹ là sẽ dành thời gian 1 năm tập trung cho việc gia đình và giáo dục các con. 

Trong thời gian qua, ngoài tình yêu quê hương - đất nước, tình yêu dành cho các con luôn thường trực trong tim Bố. Rất nhiều người đã yêu thương, giúp đõ và cầu nguyện cho Bố nhưng không ai bằng Mẹ và các Con. Không ai có thể thay thế Mẹ và các con trong những lần thăm gặp và những dòng thư tín chứa chan tình cảm yêu thương. 

Bố đã suy nghĩ rất nhiều và thấy thương các con vì phải xa các con vào lúc đang rất cần Bố. Bố có những hoài bão đấu tranh cho đất nước Việt Nam ngày một tốt hơn. Chính vì vậy Bố đã phải ngồi tù. Bố vẫn mong muốn tiếp tục công việc đó nhưng cũng không muốn xa các con lần nữa. Thực ra không có sự rạch ròi giữa gia đình và Tổ quốc vì chính các con và toàn bộ trẻ em Việt Nam cùng hít chung một bầu khí quyền, cùng đón bình minh, chia sẻ quá khứ và tương lai chung. Tương lai dân tộc cũng chính là tương lai của các con. 

Bởi vậy, Bố soạn bản Mô tả công việc này mà mục tiêu chính vẫn là giáo dục cho các con, các cháu những giá trị tốt đẹp của cuộc đời, trong đó xây dựng và hun đúc lòng ái quốc, ý chí vươn lên cho các con là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là cách mà Bố muốn làm cho Việt Nam tốt hơn. Với Bố, 30 tháng tù lần này là 1 trải nghiệm lớn, giúp Bố chiêm nghiệm sâu xa những giá trị của cuộc đời và Bản Mô tả công việc này được xem là một giá trị mới mà Bố mong muốn đem đến cho gia đình mình. Chúng ta cùng cố gắng thực hiện nhé. Các con yêu !

Với tình yêu vô hạn của Bố dành cho các Cọn !

An Điềm - Tháng 5/2015