Wednesday, July 06, 2005

HÀN MẶC TỬ BỊ BỆNH


" Khi bệnh mới phát, Tử quết tuyệt giao cùng bạn bè. Nhưng sau nhận thấy tình bạn đối với mình lại càng nồng hậu hơn trước. Tử mới không câu nệ nữa. Tuy sức khỏe kém, Tử luôn luôn phúc đáp thư từ của bạn, sơ cũng như thân. Vơi các bạn đến thăm, Tử vồn vã đón tiếp và nói chuyện quên cả thì giờ.
Một thời gian sau, Tử dọn lên xóm Động phía tây thành phố Quy Nhơn, thuê một túp lều tranh nho nhỏ, trong kê một chiếc giường chõng, một bàn viết, hai ghế đẩu. Tử ở với một chú tiểu đồng. Cơm nước buổi mai buổi chiều do chú tiểu đồng về nhà xách đem đến"

Quách Tấn - Đôi điều về Hàn Mặc Tử.

No comments:

Post a Comment