Wednesday, July 20, 2005

QUÁCH TẤN VIẾT VỀ HÀN MẶC TỬ

" Và xuân là phong vị thái hòa của năm muôn năm, trời muôn trời, châu lưu trên thượng tầng không khí, bàng bạc cả giải Hà Sa, chen lấn vô tần hồn tạo vật...
Loài người hãy cám ơn Thi nhân đã đổ biết bao nhiêu nguồn máu lệ, đã từng uống mật đắng cay trong khi miệng vẫn tươi cười sốt sắng...
Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió,
Hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao...
Thi nhân sẽ vừa say sưa, vừa điên cuồng, ọc ra từng búng thơ sáng láng, phương phi như mộộ mùa XUÂN NHƯ Ý.
Quách Tấn viết tại Quy Nhơn trong một ngày rất say, rất dại, và rất nhớ, rất thương.

No comments:

Post a Comment