Saturday, July 09, 2005

TRƯỜNG THỌ - HÀN MẶC TỬ

Ta sống mãi với trăng sao gấm vóc,
Trong nắng thơm, trong tiếng nhạc thần bay,
Bút đề lên nền sáng báu năm mây,
Thơ chen lấn vô trong nguồn cảm giác.
Ta uống hết dư hương và mộc dược,
Ớn làm sao, đầy một miệng hào quang,
Đưa tay vơ cung cầm nguyệt mênh mang,
Chan chứa ý ly tao giây sảng sốt.
Chế Lan Viên quỳ dâng tràng chuỗi hột,
Cầu Khúc tinh hằng chiếu mạng người thơ
Nên đường trăng sáng láng tự bao giờ.
Lạy chín phẩm thiên thân xin chứng giám:
Ta sống mãi với muôn xuân đầm ấm.
Trong mây kinh và trong gió nguyện cầu.
Nào trân châu, nào thanh sắc cho mau,
Dâng hết cả ! Thanh âm dường tụ khí.
Hồn ta đây bất diệt với Hà Sa,
Trí ta sẽ cuồng lên trong khoái trá.
Cho đớp mắt, cho mê tình bản ngã,
Hoan hô cao trường thọ đến vô biên,
Hoan hô cao vàng ngọc sẽ đoàn viên.

( Trường Thọ - Hàn Mặc Tử )

No comments:

Post a Comment