Sunday, July 17, 2005

MỘ HÀN MẶC TỬ

" Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương, anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm "

No comments:

Post a Comment