Friday, July 08, 2005

NHỮNG BÓNG DÁNG KHUYNH THI


" Trời nhật nguyệt cầu vồng bắc tứ phía
Ôi Hoàng Hoa ! Hồn phách đến nơi đây
Hương ân tình cho kết lại thành dây
Mong manh như lời nhớ thương hàn triệu..."
"Thương tặng Hoàng Cúc"

No comments:

Post a Comment