Wednesday, July 06, 2005

HÀN MẶC TỬ MẤT


" Hàn Mặc Tử tạ thế trưa ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại Léproserie Quy Hòa."
Nhục thân của Tử không đưa ra ngoài được, đành phải chôn tạm tại nghĩa địa nhà thương Quy Hòa. Một nấm mồ bằng đất, một cây thánh giá bằng gỗ tạp, không vòng hoa, không hương khói, đìu hiu quạnh quẽ dưới một gốc cây phi lao !"No comments:

Post a Comment