Tuesday, July 05, 2005

NOEL 2004- NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI

Đừng Cho Lòng Bay Xa

Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi đời trăng mọc nước Huyền Vi.
Đây Miên Trường, đây Vĩnh Cửu, Tề Phi
Cao cao vượt với hai hàng bóng vía.
Trời nhật nguyệt cầu vồng bắc tứ phía
Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây,
Hương ân tình cho kết lại thành dây
Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu.
Đàn cung bậc ! Gío dồn lên âm điệu,
Sững lòng chưa ? Say chấp cả thanh bai,
Sang chơi thôi, sang chơi thôi mà ai ?
Thu đây rồi ! Bước lên cầu Ô Thước
.....
Hàn Mặc Tử.

No comments:

Post a Comment