Friday, November 25, 2011

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ - BARACK OBAMA TRƯỚC QUỐC HỘI ÚC CHÂU


Toà nhà Quốc hội Úc
Canberra, Úc

TỔNG THỐNG OBAMA: Thưa Thủ tướng Gillard, lãnh đạo [đối lập] Abbott, cám ơn hai vị vì sự đón tiếp rất nồng hậu. Thưa ngài Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch và các thành viên Hạ viện và Thượng viện Úc, thưa các quý ông và quý bà, tôi xin cám ơn quý vị vì đã cho tôi vinh dự được đứng trong căn phòng tuyệt vời này để tái khẳng định những liên kết giữa Hoa Kỳ và Úc, hai nền dân chủ và hai đất nước bè bạn lâu đời nhất trên thế giới.

Thưa quý vị và nhân dân Úc, cám ơn lòng hiếu khách đặc biệt của quý vị. Và tại đây, ở thành phố này – một ―nơi gặp gỡ ‖ cổ kính — tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những cư dân đầu tiên của mảnh đất này, thuộc một trong những nền văn hoá liên tục lâu đời nhất trên thế giới, những người Úc đầu tiên.

Saturday, November 19, 2011

ĐẤT NƯỚC ĂN TRỘM CHÓ[1]


Tôi suy nghĩ nhiu lm khi đt cái tít bài này. Vì dán nhãn mt đt nưc ăn trm chó thì mình cũng khác nào thng bt chó. Nhưng đó là câu nói ca thng em h ti qua khi nó mt đến con chó th 4, Nhng k lưu manh l lùng trong xã hi này ngang nhiên cưp chó ngay gia thanh thiên bch nht.

Bn cưp dùng dây phanh làm mt cái thòng lng và tung vào c chó. K đng trưc rú ga, con chó chng c li đến mc tt c chân ca nó trưt trên đưng, bt máu, sau đó nó quỳ xung, đu gi lết trên mt đưng đá khô khc, máu bt ra và nưc mt chy. Khi lm đi thì bn cưp git lên, ôm ngang ngưi và b chó vào bao ti.