Thursday, April 28, 2011

CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN !


Mt lut sư nhân quyn tr tui ti Vit Nam nhiu ln b bt b và hành hung nhưng vn thng thn th hin quan đim trước nhng s vic bt bình trong xã hi, kêu gi dân ch, và mnh dn t ng c đi biu quc hi khóa 13 vào tháng 3 năm nay.


Nhà b
t đng chính kiến Lê Quc Quân được gii ngoi giao quc tế và cng đng thế gii biết đến, nht là k t khi ông tr v nước sau khi hoàn tt chương trình nghiên cu sinh theo hc bng do Cơ quan Phát trin Dân ch NED M tài tr. Năm 2007, ông b giam 3 tháng và vi áp lc ca B Ngoi giao M, ông được tr t do ngay trước khi Ch tch nước Vit Nam công du Hoa Kỳ. Đu tháng này, ông và bác sĩ bt đng chính kiến Phm Hng Sơn b giam gi 9 ngày vì đã hin din trước cng tòa án đ xem xét x tiến sĩ lut Cù Huy Hà Vũ.

Nghe Phỏng vấn Luật sư Lê Quốc Quân

Trong cuc trao đi vi Trà Mi sau khi được phóng thích, lut sư Quân thut li nhng gì đã xy ra vi ông và chia s nim tin, lý tưởng tiếp tc tranh đu cho dân ch, nhân quyn ti Vit Nam và khng đnh nhng th thách ông phi đi mt không h cn tr ý chí ca ông.

Lut sư Lê Quc Quân: Tôi b giam 1 ngày, 1 đêm công an qun Hoàn Kiếm, sau đó b chuyn lên giam tri tm giam s 1 ca Hà Ni, tc tri Ha Lò, trong 8 ngày. Ln này h đi x vi Quân cũng không khác gì so vi nhng ln giam trước. Ngày đu tiên b giam công an qun Hoàn Kiếm, Quân b mt công an hành hung. Ông đm hai phát vào đu và dùng tay vò đu, kéo tóc, nhưng tôi vn bình thn.

Trà Mi: Vic đó xy ra ngay gia đn công an?

Lut sư Lê Quc Quân: Vâng, ngay gia đn công an.

Trà Mi: Mt s thông tin nói rng lúc anh b bt trước cng Tòa án Nhân dân Hà Ni, anh có b hành hung. Vic này có không anh?

Lut sư Lê Quc Quân: Cá nhân tôi không b hành hung, nhưng khi chúng tôi b bt, chúng tôi đng thng hàng, đan tay li vi nhau. H dùng dùi cui đin dí vào phn bên dưới ca mt s người, đau quá nên nhiu người phi rút tay ra. Sau đó, h ch vào mt tôi và hô to: “Bt thng này!” Lúc đó, dân chúng la lên không cho bt tôi và dân níu ly tôi. Nhng người níu gi tôi li đu b dí dùi cui đin. Ngay lúc h tiến hành bt gi, ch còn mi tôi và Phm Hng Sơn vn còn đan tay vào vi nhau. H bt cùng lúc hai chúng tôi và đưa lên xe.

Trà Mi: Trước khi xy ra bt b, anh và anh Sơn cùng nhng người khác đã có nhng hành vi, li nói, hay c ch nào khiến dn ti v bt gi không, thưa anh?

Lut sư Lê Quc Quân: Chúng tôi hoàn toàn không có mt c ch nào manh đng hoc vi phm pháp lut. Chúng tôi bước đi trên va hè đi din tòa, nơi có rt nhiu người đang đng, không có bin cm gì c. Chúng tôi b mt lc lượng mc thường phc đui ra, và chúng tôi lùi dn. Khi chúng tôi thc mc không thy bin cm, h mi mang ti 1 bin cm. Thế là h c tiến ti và chúng tôi c lùi dn. Nghĩa là chúng tôi luôn luôn ngoài phía bin cm. Sau đó, h ch mt tng người chúng tôi và h bt đi.

Trà Mi: Đây không phi là ln đu tiên anh b chính quyn bt gi. V Vit Nam sau khi hoàn tt chương trình nghiên cu sinh na năm M do Cơ quan Phát trin Dân ch NED tài tr, anh đã b bt giam bao nhiêu ln?

Lut sư Lê Quc Quân: Tht s tôi đã tri qua nhng trường hp hết sc nguy him. K t khi tôi hc xong khóa hc Hoa Kỳ v, tôi đi xem xét x lut sư Đài và Công Nhân, tôi cũng b bóp c, b đp vào thành xe, ri b đưa lên xe. Tôi đi biu tình trước s quán Trung Quc chng Trung Quc xâm ln Hoàng Sa-Trường Sa, tôi cũng b công an hành hung và bt đi. Ln trong Tòa Khâm S, tôi cũng b công an đánh rt nng và ln này na cũng vy. Nhng khó khăn tôi đã tri qua trong 5 năm nay là ranh gii gia cái sng và cái chết rt mong manh.

Trà Mi: Đã tri qua nhiu kinh nghim tương t, chc anh đã lường trước là nếu can d vào các v vic “nhy cm” Vit Nam thì chc không tránh khi nhng ri ro như thế. Vì sao biết vy mà anh vn tiếp tc quan tâm và tham d vào các v vic “nhy cm”?

Lut sư Lê Quc Quân: Nhng người thi hành công v đi mt vi tôi, h hết sc manh đng. H làm vic vi tính cht vũ lc ngày càng cao, và h chà đp lên pháp lut. Cá nhân tôi là người theo tinh thn bt bo đng. Theo lý tưởng ca tôi, tôi thy nhng vic bt bình thì tôi hướng vào đ tìm cách gii quyết. Ví d như v Tòa Khâm S, khi tôi thy công an đánh mt ph n, tôi cũng vào. V ca lut sư Đài, Công Nhân, hay lut sư Vũ, pháp lut đã quy đnh là các phiên tòa công khai và người dân có th xem, tôi tin tưởng vào pháp lut và tôi hin din đó. Có l chính vì vy mà tôi vn tiếp tc rt t tin khi đi đi mt vi nhng vn đ “nhy cm”.

Trà Mi: Khi ti trước phiên tòa x lut sư Cù Huy Hà Vũ hôm 4/4, anh có mang theo máy nh không?

Lut sư Lê Quc Quân: Tôi có mang máy nh nhưng tôi chưa chp mt kiu nào c.

Trà Mi: Có ý kiến cho rng nếu đến ch đ quan sát, theo dõi phiên tòa thì mang máy nh làm gì, phi chăng có mt ý đnh nào đó không được nhà nước hoan nghênh? Nếu đó là lý do khiến h bt gi anh, anh gii thích thc mc đó như thế nào?

Lut sư Lê Quc Quân: Tôi có mt máy nh nh b trong túi áo khoác, nhưng tôi không ly ra và tôi cũng chưa chp nh gì c. Bn thân tôi thường là mt s kin ch ít khi tôi li đi chp nh đ làm mt s kin.

Trà Mi: Trong 9 ngày b giam gi va qua, ni dung h xét hi anh là gì và lý do nào h giam anh lâu như thế?

Lut sư Lê Quc Quân: Đây là mt đim mi, khác l so vi nhng ln bt giam trước. Nhng ln trước, h thm vn rt nhiu và quyết lit. Ln này, trong sut 9 ngày h ch hi 1, 2 câu vì tht s hành vi chng có gì c. Vic h bt gi tôi là do ch đo t mt cp rt cao, ý là h cm chân tôi đến sau phiên x là thôi.

Trà Mi: Làm thế nào anh biết được vic này là do ch đo t cp cao? H có văn bn nêu rõ điu đó hay anh ch phng đoán?

Lut sư Lê Quc Quân: Không có văn bn, nhưng rõ ràng vic “gây ri trt t công cng”, nếu có, ch là mt vic rt nh và cơ quan cp qun gii quyết được. Nhưng đt nhiên khong 4 gi chiu, mi vic tr nên hết sc căng thng. Chúng tôi hi lý do h thông báo cho biết B Công an có cho người xung làm vic. Th hai, h không đi sâu vào tình tiết s vic mà t ra rt lúng túng. Khi chun b th chúng tôi ra cũng có 3, 4 cuc hp rt căng thng gia các cơ quan cp cao, k c vi các lãnh đo tôn giáo, vi ban tôn giáo ca chính ph. Trong quá trình làm vic luôn luôn có mt người cp qun là chính thc làm vic vi tôi, và có 1 công an cp thành ph và 1 công an cp b ngi cùng. Có nhng khi h đang theo đui hướng làm vic này thì đt ngt dng li hp ly ý kiến. Khi quay tr li, h đ cp đến mt vn đ khác.

Trà Mi: Trước khi anh được tr t do, phía chính quyn thông báo chính thc vi anh thế nào?

Lut sư Lê Quc Quân: H thông báo chính thc rng hành vi ca chúng tôi không đ yếu t đ cu thành ti phm “gây ri trt t công cng”, có nghĩa đương nhiên h tha nhn vic bt giam chúng tôi 9 ngày là oan sai. Chúng tôi đ ngh gii quyết vn đ mt cách tng th, phi tr li tài sn tch thu ca chúng tôi, phi gii quyết nhng xâm phm v thân th, uy tín, và danh d ca chúng tôi. Chúng tôi thy oan c, chúng tôi s phi làm đơn khiếu ni. H có x lý hay không và ti mc đ nào thì bóng hoàn toàn trong chân ca các cơ quan t tng, nhưng chúng tôi thy oan sai nên chúng tôi kiên quyết làm. Trong quá trình khám xét gia đình tôi, h thm chí còn phá ca cơ quan tôi và khám xét t 1 gi đến 4 gi sáng. Nhng hành vi này hoàn toàn bt hp pháp.

Trà Mi: Trong thi gian anh b giam, v anh có vn đng s ng h ca giáo dân giáo x Thái Hà. Vic này, theo anh, có nh hưởng thế nào và góp phn thế nào cho vic anh được tr t do sau 9 ngày b giam gi?

Lut sư Lê Quc Quân: Tôi tin rng chính s ng h và nhng li cu nguyn đó đã góp phn cho tôi nhanh chóng được tr t do.

Trà Mi: T khi v Vit Nam ti nay, anh không được hành ngh lut sư na. Cuc sng hin ti ca anh như thế nào?

Lut sư Lê Quc Quân: Dù tôi không được làm lut sư na, nhưng tôi vn có th tư vn vi tư cách làm lut sư tư vn, và tôi vn có thu nhp. Ngoài ra, cá nhân tôi là giám đc 1 công ty. Tôi làm khá nhiu các hot đng v tư vn đu tư, xóa đói gim nghèo, và các d án cho các t chc quc tế đây.

Trà Mi: Xin được hi v ý đnh anh mun ng c vào quc hi. Hin gi kết qu chính thc ra sao?

Lut sư Lê Quc Quân: Công dân ngoài 21 được t quyn ng c nên tôi đng ra t ng c, như anh Hà Vũ tin là công dân nào cũng có th b kin nên anh kin Th tướng vy thôi. Vic này đúng pháp lut nên tôi ng c vi mong mun ci thin quá trình làm lut ti Vit Nam hin đang có vn đ. Tôi mun ưu tiên ra các đo lut v hi, trưng cu ý dân, tiếp cn thông tin, sa đi lut chng tham nhũng, nhng điu lut rt cn thiết và quan trng cho s vn hành cơ bn ca mt quc gia. Thế nhưng, tôi đã b người ta c tình sp đt loi ngay t vòng b phiếu tín nhim t dân ph. Nhân đây, tôi cũng nói thêm, sau 9 ngày tôi b giam cm trong Ha Lò, tôi đã tiếp xúc vi nhiu người phm ti s dng ma túy. Theo tôi, mt đt nước văn minh có th xem nhng người s dng ma túy như nhng bnh nhân hơn là nhng ti phm. Ga s sau này mt lúc nào đó tôi có th làm cho quc hi trong mt chế đ chính tr khác tt hơn, tôi s c gng cp nht vào chương trình ngh s ca mình nhng điu đó.

Trà Mi: Anh có cơ s nào cho nhn xét ca mình rng vic loi anh ra là mt s sp xếp hay không?

Lut sư Lê Quc Quân: Mt ví d rt rõ là h không đưa ra hp t dân ph 64 ca tôi mà đưa sang t dân ph 50. Hu hết nhng người tham d đã được làm vic, được nói chuyn trước, và được ch đo phi b phiếu bt tín nhim tôi. Thay vì b phiếu tín nhim thì cuc hp li mang mùi v “đu t” chng li tôi.

Trà Mi: Sau nhng gì đã xy ra, quc hi khóa ti, liu anh s tiếp tc gi khát vng được đóng góp vào quc hi hay chăng?

Lut sư Lê Quc Quân: Tôi không bao gi t b lý tưởng ca tôi là phn đu cho mt xã hi công bng hơn, dân ch hơn, t do hơn, cho đt nước Vit Nam thân yêu ca tôi ngày càng tt đp hơn. Còn phương thc thì có th trong mi giai đon s mi khác. Ln sau, biết được h đã dàn xếp trước và mình cũng không có nhiu cơ hi, tôi s la chn mt phương pháp khác nh nhàng hơn, kh thi hơn.

Trà Mi: Xin cm anh đã dành thi gian cho cuc trao đi này.

Lut sư Lê Quc Quân: Xin cm ơn ch. Cho tôi gi li đc bit cm ơn đến tt c nhng ai đã nh ti tôi và đã có nhng hot đng tranh đu cho s t do ca tôi trong nhng ngày qua.

Trà Mi: Va ri là lut sư bt đng chính kiến Lê Quc Quân t Hà Ni trong cuc trao đi vi Tp chí Thanh Niên ca đài VOA.