Tuesday, November 15, 2005

NĂM THÁNG OAI HÙNG THÀNH LỊCH SỬ


Bài hát cuối phim Tam Quốc


Đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao
Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống
Vẫn rõ ràng sống động
Bao gương mặt anh hào
Con đường xưa ngập trong cát bụi
Thành quách xưa hoá cảnh hoang tàn
Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
Mộng bá vương ai người quyết định
Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên
Ly hợp vốn do tình
Trả món nợ non sông trước mắt
Mặc đời sau thiên hạ luận bình
Sông Trường Giang hoá thành sông lệ
Gío Trường Giang vang mãi bài ca
Giữa bầu trời lịch sử
Muôn triệu ánh sao sa
Trong dân gian vạn thuở
Âý muôn triệu đoá hoa.