Tuesday, July 05, 2005

LÊ QUỐC QUÂN


Lê Quốc Quân, Ngươi Là ai ?. Ngay tại đây và bây giờ !


SƠ YÊU LÝ LỊCH 


Họ và Tên : Lê Quốc Quân
Sinh ngày :13 tháng 9 năm 1971
Quê quán : Nghệ An,  Thường Trú : Hà Nội
Nghề nghiệp : Luật sư - Thạc sỹ luật kinh tế
Sở thích : Đọc sách. Thơ Hàn Mặc Tử
Chuyên môn : Chuyên gia về quản trị địa phương.
Nơi làm việc: Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam

______________

No comments:

Post a Comment