Thursday, January 25, 2007

CON HỔ TRONG HANG - HANG TRONG VƯỜN THÚ


Thế Lữ có viết bài thơ: Hổ Nhớ Rừng. Bài thơ là nguồn động viên, nguồn cảm hứng của rất nhiều người, kể cả những người thành đạt cũng như đang thất thế. Vườn bách thú Hoa Kỳ rộng hơn và thú trong đó không "ăn kiêng" như sở thú gần nhà tôi ở Hà Nội.

Nhớ lại năm 1994, khi nhân viên sở thú Hà Nội chia nhau làm thịt con hổ lớn nhất vườn thú bị cố tình bỏ đói chỉ còn da bọc xương. Mẹ người bạn làm trong sở thú cũng được chia "nội bộ" một lạng cao hổ nguyên chất. Tôi hiểu con hổ không chỉ bị giam. Nó còn bị làm thịt để nấu cao.

Thế Lữ còn sống không biết liệu có "Thứ Lễ" cho không.

Nhiều con hổ đã bị bắt giam, nhiều con bị nấu cao, rất nhiều con đang ngủ. Có những con thức rồi nhưng vẫn còn nằm trong hang. Quan trọng là biết ngẩng cổ lên...

No comments:

Post a Comment