Wednesday, January 17, 2007

I HAVE A DREAM

Ngày sinh nhật Martin Luther King ( sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929 ). Khắp nơi ở Quận Colombia treo ảnh nhà hoạt động xã hội vĩ đại của Nước Mỹ, người vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 đã có một bài phát biểu làm chấn động nước Mỹ. Bài phát biểu của Dr. King, như người ở đây vẫn gọi, đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng, là tiếng nói ủng hộ quan trọng cho đạo luật Về nhân quyền năm 1964 và cơ sở cho giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 1964. Ông là người trẻ nhất vào lúc đó được trao giải Nobel Hoà Bình lúc 35 tuổi. Ông đã dành toàn bộ số tiền 54,123 USD cho các hoạt động xã hội. Ông càng nổi tiếng hơn nữa khi bị bắn chết ngay tại ban công phòng trọ của mình ở Memphis Tennessee vào ngày 4 tháng 4 năm 1968.

Bài nói chuyện " I HAVE A DREAM" đã trở thành một di sản quý giá cho không chỉ người Mỹ mà cho tất cả những ai đam mê tìm kiếm và bảo vệ công lý trên khắp địa cầu. Trên thẻ thư viện của tôi mới làm là hình ảnh Martin Luther King với dòng chữ: "Hãy khám phá GIẤC MƠ CỦA BẠN của bạn từ thư viện".

" I have a dream" được coi là là diễn văn chính trị hay nhất lịch sử cận đại. Đứng đầu tiên trong 100 bài hùng biện hay nhất nước Mỹ.

Martin Luther King xứng đáng được cả loài người, và đặc biệt là các nhà hoạt động xã hội tôn vinh.

No comments:

Post a Comment