Monday, January 15, 2007

SINH NHẬT MARTIN LUTHER KINH

Hôm nay ngày 15 tháng 1.
Kỷ niệm ngày sinh nhật Martin Luther King.
Hầu hết các cơ quan, trường học văn phòng đều đóng cửa.
Hai bố con biết rằng thư viện đóng cửa nhưng vẫn đến.
Đoạn tin này được viết ngay bên ngoài thư viện nơi 2 Bố con đang loitering cùng với những người Vô gia cư. Đường truyền internet ở đây báo: Singal Excellent
Chiều DC vào ngày nghỉ yên tĩnh lạ kỳ.
Phía sau thư viện là Đồn cảnh sát khu vực.
Dưới lá cờ Mỹ to tướng là 2 cánh cửa đóng kín
Tôi thấy đồn vắng teo.
Nhớ Hà Nội.

No comments:

Post a Comment