Sunday, January 07, 2007

ALEXANDRIA !

Chiều thành phố cổ.
Bồ câu và hải âu lượn sóng !
Gío nhẹ, chúng tôi đi dọc theo bờ nước.
Chợt nhớ tới những người muôn năm cũ.
"Hồn ở đâu bây giờ"
Cuối năm 2006.

No comments:

Post a Comment