Sunday, January 07, 2007

NEW YEAR 2007

Sáng nay ngày 1 tháng 1 năm 2007.
Tôi tỉnh dậy vào lúc 9h00.
Ánh nắng tràn ngập căn phòng nhỏ.
Trời Cali trong.
Với tay lấy cuốn sách "Nấc Thang cuộc đời" của Đại sư Tinh Vân.
Tôi muốn bắt đầu một ngày mới bằng một nấc thang mới.
"Anh dậy rồi à ? Em nghĩ mình nên bàn chuyện dạy con một cách nghiêm túc !"
Tôi đáp: "Anh cũng nghĩ vậy".
Chỉ còn 5 ngày nữa là Nhi bước sang tuổi thứ 5.

No comments:

Post a Comment