Sunday, January 21, 2007

TUYẾT RƠI Ở QUẬN COLUMBIA

Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2007.
Tôi đi xuống để chuẩn bị sang thư viện.
Xuống đến tầng một, thấy một bầu trời trắng
Những bông hoa tuyết nhỏ ly ti bay.
Vội lên cầu thang, nói với Hiền và Nhi.
Cả 2 mẹ con mừng rỡ.
Chúng tôi kéo rèm cửa sổ lên.
Cả gia đình đứng lặng hồi lâu.
Đó là lần đầu tiên gia đình thấy tuyết rơi.

No comments:

Post a Comment