Thursday, May 24, 2012

CÁC CON VÔ TỘI, CÁC CON HÃY CAN ĐẢM LÊN
Xin gii thiu bài viết sau đây ca bn Xuân Lc, đăng trên mng Truyn thông Chúa Cu Thế v phiên tòa xét x 4 thanh niên công giáo vào ngày 24/5/2012. Rt vui là bài viết này cũng đã đưc đăng trên trang web chính thc ca Giáo Phn Vinh 


VRNs (25.05.2012) – Ngh An – “Các con vô ti, các con hãy can đm lên. Cha m, anh em, bn bè, lut sư, công lun và nhng người tiến b đang ng h các con”. Đó là tuyên b ca ông Chu Văn Nghiêm trong phiên tòa xét x con ông, Chu Mnh Sơn, và ba thanh niên Công giáo khác ti thành ph Vinh, Ngh An, sáng ngày 24.05.2012. Mt câu nói rt ngn gn nhưng t rõ s cương quyết cũng như bày t s ng h tuyt đi ca ông và nhng người thân khác ca bn bn tr đi vi nhng vic mà con em h đã làm. Hơn na, li nói y còn mang nhiu ý nghĩa quan trng khác đi vi chính bn bn tr b xét x và tt c nhng ai quan tâm đến ‘v án’ cũng như hin tình đt nước nói chung.


 ‘Con tôi vô ti’

Đi vi bt c gia đình nào, nếu con, anh, ch, em ca mình rơi vào vòng lao lý đó là mt điu đau bun, bt hnh và thm chí ti nhc vì tù ti thường gn lin vi nhng vic làm phi pháp, bt lương. Vt v, hy sinh nuôi con khôn ln, cho con hc hành, ai cũng mong con mình trưởng thành, không ai li mun con mình phi đng trước vành móng nga và chính mình b người đi dèm pha, khinh b. Vi gia đình ông Chu Văn Nghiêm và người thân ca Đu Văn Dương, Trn Hu Đc và Hoàng Phong, chc cuc sng ca h cũng b đã đo ln t ngày con ca h b bt và tht vng, đau bun nhiu khi con mình phi đi din vi vòng lao lý.

Tr li phng vn đài RFI Tiếng Vit sau phiên tòa, Cô Đu Th Thúy, em gái ca Đu Văn Dương – mt trong s ít thân nhân chen vào được trong phòng x – cho hay khi thy anh mình và ba bn tr kia đng trước vành móng nga và tay b còng, thì cm thy thương. Ai li không thương, không rơi l khi chng kiến người thân ca mình trong tình trng đó – đc bit khi biết rng h không làm gì nên ti.

Nhưng khác hn l thường, trước cnh bt b, xét t, tù giam ca con mình, h không nht chí, h vn vng vàng và cương quyết vì h tin rng con, anh mình “vô ti”. “Vô ti hết! Hãy tha nhn vic các anh làm, nhưng không nhn ti!  Anh tôi vô ti! Tr t do cho anh tôi!”. Cô Thúy đã hô ln như vy trong phòng x.

Là nhng bc làm cha, làm m, hay làm em, và đc bit là nhng người Công giáo, h không tin rng con em, anh trai ca h – nhng người tr rt tích cc tham gia vào các hot đng t thin, bác ái, như hiến máu nhân đo, tìm kiếm và chôn ct chu đáo các thai nhi b rơi – li làm nhng điu phi pháp. Có th ch vì đy nhit huyết, ch vì không bàng quan trước nhng bt công, vô lý ca xã hi, ch vì mun đt nước được t do, giàu mnh, nhng bn tr này đã “ri truyn đơn” kêu gi “đa nguyên đa đng, dân ch nhân quyn và ph nhn cuc bu c quc hi khóa XIII”. Và cũng vì nhng vic làm đó, h đã b xét x “v ti tuyên truyn chng nhà nước”.

Trước khi phiên tòa xy ra, Lut sư Lê Quc Quân đã có bài “Bàn v ti các thanh niên Công giáo yêu Nước”, trong đó Lut sư đã gii thích ti sao nhng vic làm ca nhng bn tr này “không phi là ti mà là s lp li yêu cu ca đng viên cng sn cao cp Trn Xuân Bách cách đây hơn 20 năm. Cao hơn na, đây là tiếng nói trung thc t lương tâm con người, phù hp vi xu hướng phát trin ca Vit Nam và nhân loi trên toàn thế gii”. Và cũng hiu rõ được vic con mình làm và cách con mình b đi x, ông Nghiêm đã nói rng: “đây là mt phiên tòa ô nhc”.

 ‘Hãy can đm lên’

Vi Chu Mnh Sơn và ba bn tr khác b xét x, câu nói đy xác quyết y ca ông Chu Văn Nghiêm là mt ngun đng viên ln vô cùng.

Là nhng thanh niên Công giáo, nhng người có nim tin, dám dân thân phc v, chc chn bn bn tr này cũng nhng thanh niên Công giáo và Tin lành khác b bt trong thi gian qua đu suy nghĩ, cân nhc và cu nguyn nhiu trước nhng hành đng, công vic nào ca mình. Và ít hay nhiu chc h cũng ý thc được ri ro cho nhng công vic, dn thân ca h. Nhưng sau khi bt và nhiu tháng b giam, b tra hi, không được gp gia đình trong nhiu tháng, chc có lúc các bn y cũng nao lòng khi nghĩ ti cnh gia đình mình đau bun hay b dèm pha vì nhng vic mình đã làm hoc thm chí phn đi nhng hành đng ca mình. Do đó, có th có lúc nào đó trong thi gian b giam gi, tra hi, các bn cũng chùng lòng.

Gi được nghe mt câu nói rt qu quyết như vy ca cha mình ngay trong tòa, trước s chng kiến ca bao người – trong đó có nhng người đã dàn dng và tiến hành “phiên tòa ô nhc” này – nhng bn tr y chc chn s cm thy yên tâm và xác tín hơn vì biết rng nhng vic mình làm là đúng và được tán thành, được khuyến khích. Hơn na, câu nói đó chc chn s tiếp sc và giúp nhng bn tr này thêm can đm, không chùn bước trước bt công, vô lý, bo quyn vì không ch “cha m, anh em, bn bè, lut sư”, mà c “công lun và nhng người tiến b đang ng h các con”.

K t khi nhng bn Công giáo này b bt, nhiu tiếng nói, t chc trong và ngoài nước đã lên tiếng bênh vc và kêu gi tr t do cho h. Trước khi phiên tòa din ra, ti Hà Ni, Vinh và mt nơi khác đã có nhng bui cu nguyn cho h, cho đt nước. Và hôm nay, ngoài gia đình, đã có rt nhiu bn bè (ước tính có hơn c ngàn người), vi nhiu băng rôn khác nhau đến Tòa án thành ph Vinh đ ng h bn bn tr.

 Không còn đơn đc

Trong s nhng người tham d, được biết có Cha Antôn Trn Văn Niên và Cha Phanxicô Xaviê Hoàng S Hướng, Linh mc qun ht, chính x Cu Rm và Trưởng ban gii tr Giáo phn Vinh. Là người Công giáo, chc chn nhng bn try cũng như gia đình ca h cm thy được khuyến khích rt nhiu trước s hin din ca các linh mc ti tòa án vì s hin din đó cũng đng nghĩa là h không b b rơi, không còn đơn đc và nhng vic h làm không phi là nhng điu sai trái, phi pháp.

Mi đây, y ban Công lý và Hòa Bình (CLHB) ca Hi Đng Giám Mc Vit Nam đã có mt bn “Nhn đnh v mt s tình hình ti Vit Nam hin nay”, trong đó ghi rõ: “nn kinh tế Vit Nam đang mt đnh hướng, thiếu tính bn vng và nhân bn, vì đi mi kinh tế không song hành đi mi chính tr, cũng như tăng trưởng kinh tế không ni kết vi phát trin xã hi và phát trin con người toàn din”.

Có th nói vic các bn tr này “ri truyn đơn” kêu gi “đa nguyên đa đng, dân ch nhân quyn” cũng ch mun Vit Nam có “đi mi chính tr” đ nn kinh tế Vit Nam khi b “mt hướng”, thêm “bn vng” và “nhân bn” hơn. Và xa hơn na, vic làm ca h – cũng ging như lý do chính ca UB CLHB khi làm bn Nhn đnh – đu “phát xut t nim tin Kitô giáo và trách nhim công dân vi ước nguyn góp phn nh bé ca mình vào công cuc xây dng mt đt nước phát trin vng bn, dân ch và nhân ái”. 

Vic gia đình bn thanh niên Công giáo ng h vic chn la, công vic ca con em mình, và đc bit vic Linh mc ph trách gii tr Giáo phn Vinh có mt ti tòa án hôm nay chc chn s làm nhiu người, nhiu thành phn trong Giáo hi cũng như ngoài xã hi mnh dn lên tiếng ng h và đòi công lý cho nhng thanh niên Công giáo này.

Đòi công lý, t do cho h  – nhng người mà Lut sư Lê Quc Quân gi là “nhng công dân tt ca đt nước và là nhng người con trung kiên ca Giáo hi” – cũng là đòi t do, dân ch cho quê hương, đt nước. Vì chng nào nhng v án tương t vn còn xy ra ti Vit Nam thì chng đó Vit Nam vn chưa có t do, công bng, dân ch.

Xuân Lc

3 comments:

 1. Anonymous8:37 AM

  Mấy ổng bắt vì rải truyền đơn, chắc mấy ổng nghĩ hồi trước... các ổng cũng bị bắt bỏ tù vì làm như vậy.
  Hóa ra, thời này cũng giống thời để cuốc, thực dân... há há há.
  Cười vãi cả... phó doan !

  ReplyDelete
 2. Anonymous10:54 PM

  http://www.youtube.com/watch?v=HUPfkNXpZvQ.

  you might think to translate her speech to Vietnamese. It is very appropriate to Viet Nam today.

  In my view, the fighting for Democracy in VietNam is in need of correction.

  She is Ghandhi today. You need to learn from Burma.

  mua dong nhom lua

  ReplyDelete
 3. Anonymous10:57 PM

  Suu Kyi speech today June 17th is the key.

  She is Gandhi today.

  Translate to Vietnamsese.

  ReplyDelete