Tuesday, November 21, 2006

THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO

" ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"


http://www.trantrungdao.com

No comments:

Post a Comment