Tuesday, November 21, 2006

ẢNH CHỤP Ở VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI !

Cách đây đúng 1 tháng, ngày 21 tháng 10 - Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ khánh thành Nguyện đwongf Đức Mẹ La Vang tại Vương cung thánh đường Đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội Washington.
Người Mỹ ngạc nhiên về khả năng đoàn kết, gắn bó và tinh thần đạo đức của cọng đồng công giáo tại Hoa Kỳ. Theo thông tin hôm đó tôi được biết thì vào thời điểm có 2 triệu người Việt định cư tại Hoa Kỳ trong số đó đã có 600,000 người công giáo Việt Nam. Con số đang tăng lên rất lớn.
Nguyện đường Đức mẹ La Vang rất đẹp.

No comments:

Post a Comment