Tuesday, November 21, 2006

CUỘC ĐỜI

CUỘC ĐỜI KỲ DIỆU VÔ CÙNG.
VÌ CÓ ĐỦ KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC.
CÓ CẢ ƯỚC MƠ VÀ NHỮNG SỰ THẬT ĐẮNG CAY.
CUỘC ĐỜI RẤT ĐẸP CHO NHỮNG AI YÊU QUÝ CUỘC ĐỜI !

No comments:

Post a Comment