Tuesday, December 27, 2011

10 Sự kiện lớn nhất Việt Nam & Thế giới theo bác sỹ Lê Trần Thiện Luân


Rt nhiu năm ri, c đến cui năm là bác s tho tin Lê Trn Thin Luân từ Sài Gòn li bình chn nhng s kin ni bt nht trong năm xy ra Vit Nam và trên thế gii. Sau đó bác sỹ gửi qua tin nhắn qua điện thoại đến một số anh em thân thiết. Nay xin gii thiu đ tt c anh em chúng ta cùng đọc và đánh giá góc nhìn của Bác sỹ thạo tin này.  


Theo bác s Luân, sau đây là 10 S kin ln nht thế gii năm 2011:

1 )  Thm ha kép đng đt - sóng thn và tinh thn qu cm ca ngưi Nht làm c thế gii kính phc. 2) Cách mng hoa lài Bc Phi và Trung Đông lt đ đc tài truyn cm hng đu tranh dân ch cho toàn thế gii. 3) Lc lưng "siêu nhân" hi kích ca M tiêu dit trùm khng b Bin Laden và hi táng4) M và Nato không kích Lybia m đưng cho nhân dân lt đ và tiêu dit đc tài Gaddafi. 5) Bành trưng Trung Cng h thy tàu sân bay mua lại của Ukraina, diu võ dương oai đe da hòa bình thế gii. 6) Phong trào chiếm ph Wall t M lan rng toàn thế gii theer hin nhng bt công trong lòng xã hi tư bn. 7) Bu c gian ln Nga và biu tình quy mô ln nht k t khi Liên Xô sp đ đ chng li Putin. 8)  Miến Đin dn chuyn hóa t đc tài quân phit sang dân ch to tin l đc bit đ các chế đ đc tài khác "hc tp và làm theo". 9) M hùng hu tr li Châu Á trong k nguyên Thái Bình Dương ca M đ trit đưng hung hãn ca Bành trưng Bc Kinh. 10) Trùm đc tài thế gii, ông Kim Jong Il qua đi gây khóc lóc cho nhiu cho Nhân dân Triu tiên nhưng làm c thế gii ăn mng.

Và Theo Bác S Luân, năm 2011 có 10 s kin ni bt nht ca Vit Nam là:

1) Đi hi ĐCS Vit Nam ln th XI din ra nhiu bế tc trưc các thách thc nghiêm trng ca đt nưc.  2) Bu c quc hi khóa XIII din ra trong s th ơ ca dân chúng3) Phiên tòa xét x nhà dân ch ni tiếng Cù Huy Hà Vũ b phn đi khp trong và ngoài nưc.  4) Thay đi hàng ngũ lãnh đo đng, nhà nưc cao cp nht ti Vit Nam. 5) Bin Đông dy sóng vì Tu cng tn công ngư dân và tàu thăm dò du khí ca Vit Nam. 6) Biu tình quy mô ln chng him ha xâm lăng ca bá quyn trung cng b đàn áp. 7) Đưa vào hot đng hm vưt sông Th Thiêm đu tiên ti Vit Nam. 8) Kinh tế Vit Nam b phá sn nghiêm trng vì lm phát, st vàng, v tín dng đen và th trưng chng khoán. 9) Bùng phát dch tay chân ming ln nht trên khp 64 tnh thành. 10) Lũ lt ti Đng bng sông cu long ln nht trong 10 năm qua.


No comments:

Post a Comment