Wednesday, December 21, 2011

ĐÂY BÌNH MINH LỊCH SỬ - THƠ CỦA XUÂN LY BĂNG


Xuân Ly Băng  là bút danh của Đức Ông GB Lê Xuân Hoa.
ĐÔ. Sinh ngày 24-4-1926 tại Làng Phú Trung - Diễn Châu - Nghệ An. 
Bài thơ sau đây trong tuyển tập Kinh Trong Sương là một trong những bài mình rất thích
_____________o0o__________


Đây, bình minh lch s
Có nhng đêm chong đèn đc s nước,
Đt hương trm tng ch Vit Nam,
Ta say sưa như rượu ngm…
Ta mơ màng
Tng dòng s reo lên vùng tim não
Sáng huy hoàng
Vang lên như bài ca
Ca núi cao bin thm
Ôi Vit Nam !
 
Ta cúi đu lng lng
Nghe tâm tư hn nước dy mênh mông
Ta thy ging Tiên Rng
Đp như người thc n
Bình minh đng bên sông Hng

Ta thy mười tám đi Vua Hùng
Đt Phong Châu dng c lp nước
Ngày đêm x núi phá rng
Ngăn sông đp đp ngàn trùng công lao
Ta, con cháu vn đi sau
Đêm đêm nh T, cúi đu buâng khuâng

Ta nghe tiếng nga st reo vang
ca Thiên Vương Phù Đng
Cu sơn hà
Trong khí thế ca mt ngày cây tan đá lng
Nhm gic Ân mà đánh phá tan tành

Ta thy bóng Loa Thành
Tri Phong Khê cao lên hun hút
Nhân dân ta và ngàn muôn sĩ tt
Bao qun nng mưa xây đp vng vàng

Ta thy sc kết đoàn
ca dòng người Lc Vit
Giết Đ Thư tr ha xâm lăng
Dit mng vua Tn
Người bo chúa ca tri phương Bc

Ta thy hin lên Trưng Nh và Trưng Trc
Ai bo tri Nam vng bóng anh thư ?
Đui Tô Đnh chy dài v đt bc
Tri Lê Minh
Pht phi mt ngn c

Sáu mươi lăm thành thu v mt mi
Thù nhà n nước đã đn xong
Ôi Trưng Vương ! S tri Nam sáng chói
Dòng Hc Giang đâu nhn ni anh hùng !

Ta nghe tiếng chân voi ca Bà Triu
Phá núi rng tàn sát lũ quân Ngô
Bóng hng qun tri nam đâu yu điu
« Chém cá tràng kình »… thiên h phi biết cho

Ta thy la chp chn min Da Trch
Dit quân thù bng chiến tranh du kích
Mưu lược thay người hùng Triu Vit Vương
Cu ging nòi dit tướng sĩ nhà Lương

Ai dit bo tàn ? Ai chiêu nghĩa dũng ?
Mai Hc Đế, người hùng cõi Hoan châu
Ai vì dân dit tham tàn lãm nhũng
Sao Phùng Hưng rc r sáng trên đu

Thi gian chy bao phù trm vn nước
Quc s ta hi đ mt anh hùng
Khiến quân thù phi tht kinh khiếp nhược
Trước qut cường ca khí thế Tiên Long

Ôi Vit Nam ! Đây bình minh lch s
Lp lp anh hùng hin lên bt t
Ta bao đêm ngưỡng m đến say sưa
T quc ơi ! ca tng my cho va !No comments:

Post a Comment