Thursday, December 01, 2011

CHÍNH TRỊ VỚI THIÊN NHIÊNNăm gi chiu đu đông, H Tây bng lng sương mù. Ông Tri đưa cái lnh mơ h vào da, mơn man va đ.

Ngi đi din là Bác S Phm Hng Sơn. Góc xéo mt gã an ninh quay phim nghip v. Vng v là khuôn mt đưm nét non tơ. Chân đến mc thô. Nhưng đi là thế, trách sao đưc mt miếng cơm gi git gia d dày.

Chúng tôi nói v chính tr, v các triu đi đã qua và s ti, v tù đày và t do, vinh quang và điếm nhc. Chúng tôi nói v l thnh suy, vhành Trình mt dân tc ca Philippe Papin”.  Tt c như vng chãi giữa mong manh trong chiu đy sương khói.

Mt tri xung dn, xa xa ch còn mt màu đ đc trong sương. Gia sóng nưc mây tri. Chúng tôi nghe li m Vit Nam ru trong chiu tà:“Tri qua mt cuc b dâu, Trăm năm đế bá công hu là ai ?” .

Đâu đó vng li li TV nói v mt chính quyn mnh. Trên đưng mt bà M Vit chm rãi bưc, vươn bàn tay não n xin khách thp phương. Bà đi đến mt ngôi nhà nm chn ngang con đưng c chc năm nay chưa gii ta đưc. Chính quyn bt lc. Không có công lý thì ly gì đ mnh ?.

Lng im nhìn nhau. Sóng ý thc như cun trào “tâm vũ tr nhưng “min giao khác trng” không đ đ lay chuyn mt nhành cây. Gia h tây, như thy khói sóng cun trong lòng.

Ngoài kia là thiên nhiên ! Ln li gia sương mù là nhng con thuyn nh. Đôi bn tr đang đp nưc bình thn, ta đu vào nhau trong con thiên nga nha bp bnh trên sóng. H hôn nhau. N hôn kết ưc hay đy bi phn phía sau. 

Sương xung nng hơn, sinh linh quy đp trong đám sương mù. Chúng tôi vn im lng, cm v nhau trong tình yêu t quc. Không phi là Eros, mà hình như là cái gì đó gia Philia và Agape.

Bn bè nhn tin Tiến S Xuân Din b gi. Cht lng đi, cũng thấy rất thật trong lòng khao khát s t do như ngư ph kia đang bình an th lưi. Trên b chú bé git mt con cá, tiếng lách tách ca đuôi v vào chiếc xô đng cá như tiếng đóng ca bun giam.

“Tri thc không th bị giam cm” Bác s chm rãi bo.

Cách đó không xa là nhà Phùng Quán. Nh khi xưa em Phương đưa mình đến “Chòi Ngm Sóng”. Thế cũng đã 16 năm. Nhng ch ký ngon nghèo gi xa vi, lưu lc. Thp hương cho c, nhìn thy bên bàn th câu thơ mc mc ý rng khi 17 tui đã ly thp giá làm cung tên, gi 70 tui b cung tên làm thp giá cu ri chính mình.

tui 40, Chúng tôi đau đáu vi tin đ ca dân tc. Hình như ai đó bảo: Thao thc làm chi ?. Đây tri đp vi ánh hoàng dương đang bng sáng. Tươi rói mt màu.Tình ngưi Vit và cuc chiến va qua nc n.  

Có ngưi nhn tin Lut sư Đnh đi M. Bác s không ngc nhiên. Ri ai đó trm tư rng“Ai Công hu ai Khanh tưng, vòng trn ai ai d biết ai”. Ai đó chm rãi đáp li rng “Thế Chiến Quc thế Xuân Thu thi gp thi thế, thế thi phi thế”. Cui cùng c hai như bo: “tr món n non sông trưc mt, mc đi sau thiên h lun bàn”.

St sot k quay phim đng dy. Mt đôi đóng gi tình nhân kéo đến. Tai nghe gì đây ?  Mt nhìn gì đây ?. Thiên nhiên đp nhưng nào và chính tr tha thiết ra sao ?. Chúng tôi bàn rng liu có mt cái thiên nhiên đp thun khiết khi trong lòng đy trăn tr. Liu có mt tình yêu đích thực khi đang làm nhim v rình mò một tình yêu khác lớn hơn ? 

Chúng tôi nghĩ đến Thưng đế, đến phn ngưi. Nói năng to tát làm chi, ri cũng vui cũng bun, cũng xúc đng, giận hờn những điều vụn vặt. Đc sách thánh hin và coi chng bnh táo bón.  

Bác s nói đến s hy sinh ca ngưi dân Miến Đin, hàng ngàn ngưi đang trong lao tù vi nhng bn án 60 hay 80 năm. Điu đó chc chn làm cho Miến Đin có dân ch sm hơn. Còn chúng ta ?. T hơn ư hay không đ dũng khí đ đón chào nhng kh đau cho dân tộc. 

Tôi đc “Gió và tình yêu thi trên đt nưc tôi” ca Lưu Quang Vũ:

“Tôi ưc chi đưc hóa thành ngn gió,
Đ ôm trn vn nưc non này.
Đ thi m nhng đnh đèo but giá
Đ mát rưi nhng mái nhà nng la
Đ luôn luôn tr li vi đi
Gió và tình yêu thi trên đt nưc tôi.”

C hai như mun làm gió, nhòe đi, gia chiu đông Hà Ni.


No comments:

Post a Comment