Tuesday, September 13, 2011

TỨ THẬP BẤT HOẶC


Bưc sang tui 40, hết giờ ngi văn phòng một mình cht nh li ca trù  “ Mi ngày nào còn chưa biết cái chi chi,  Mưi lăm năm thm thot có xa gì…”

Nghĩ li quãng đi đã qua, hết ph thông là hơn 10 năm liên tc hc, ch coi như bt đu chú tâm vào công vic tui 30. Thc s là lao vào làm vic như một người xúc than mỗi ngày hơn 10 tiếng.
10 năm trôi qua đã là giám đc 1 công ty, nuôi đưc my chc nhân viên, đóng thuế  mi năm mt tăng, tiền thuế có thể bị Nhà nước đem làm chi phí theo dõi mình và bạn bè. 

Quan trng hơn, đã là b ca 2 con và chng ca ngưi v Hin.

Qung giao, yêu thơ ca, có nhiu bn, tham gia nhiu hi đoàn... Nhiu ngưi bo cuộc sống vy là "đ vui bun". Nhưng vn chưa đ ! Tư tưng t do dân ch đã kp ném vi cho 2 ln tù không h có án.

Mc dù v đã mang thai em bé th 3 và nhiu ngưi bo hãy nghĩ đến m già và con nhỏ. Nhưng nhng giá tr v tư tưng và s phát trin vn thôi thúc khôn nguôi.

Làm vic tính tin theo gi nhưng ngày nào cũng c dùng ít nht vài tiếng đc sách, lưt web hoc viết mt chút gì đó lung tung cho vic chung.

Ngi mt mình nh đến tác phm Lâu Đài ca Kasfka. Thy lòng bình an tràn ngp vi mt năng lc cô đơn đã đưc rèn luyn.

Nhưng cũng thy ni bt an trong đi sng con ngưi Vit Nam đu thế k XXI. Nó không khác xa với hi đu thế k XX trong tác phm ca nhà văn tài hoa ch th 41 tui này.

Nghĩ v phn ngưi và Kinh Thánh, “Ngay đến tóc trên đu anh em, Ngưi cũng đếm c ri” (Mt 10,30 ). Ri như vô tình, đưa tay lên đu, cm nhn rõ nhng si tóc trên đu bt đu bc. Nhưng hy vng nhng gì dưi nó không th bc phai.

No comments:

Post a Comment