Thursday, September 29, 2011

Màn Cầu Hôn Vui và Cảm Động


Mi đây, mt clip cu hôn ca hai sinh viên ti khuôn viên trường ĐH California đã gây st cư dân mng. Điu cc kì thú v là c hai nhân vt chính đu là người Vit Nam hin đang hc ti ĐH California - M.

Qua cách làm này ta thy tm lòng mình vì mi người ca người dân M. S t nhiên, hòa nhp gia rt nhiu người, nhiu chng tc, thm chí quan đim khác nhau ti "Hp Chng Quc Hoa Kỳ" đáng đ cho chúng ta hc tp.


No comments:

Post a Comment