Friday, September 09, 2011

Chính quyền dẹp chợ bằng cách xả nước thải toilet vào người dân.Thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Chính quyền nói là mạnh mà phải đi làm cái trò bần tiện, bẩn thỉu đối với dân chúng. Có lẽ những điều này chỉ có ở Việt Nam thời thiên đường XHCN, Thật không còn ra thể thống gì nữa.

No comments:

Post a Comment