Wednesday, December 06, 2006

CHUYỆN THỎ VÀ RÙA THỜI NAY III

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hây nản chí sau những thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc nhiệt tình hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi gặp thất bại cay đắng, rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuốc sống khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng & nỗ lực hơn nữa, nhưng đôi khi phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác và đôi khi phải làm cả hai.

No comments:

Post a Comment