Friday, December 01, 2006

CHUYỆN RÙA VÀ THỎ THỜI NAY I

Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ và một con rùa cãi nhau xem ai nhanh hơn, Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy. Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và và thư giãn trước khi tiến hành cuộc đua. Thỏ ngồi dưới gốc cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã thua.

Bài học của câu chuyện trên là người chậm nhưng ổn định đã chiến thắng.

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế. Câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm. Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng thì rùa không thể nào có cơ hội hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới, Rùa đồng ý.Lần này Thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích, nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Triết lý của câu chuyện này là nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

Nếu có hai người trong công ty của bạn, một người chậm, cẩn thận và đáng tin cậy, còn người kia nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm, người nhanh và vẫn đáng tin cậy sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây.

......

No comments:

Post a Comment