Thursday, August 18, 2005

VĨNH HOÀ QUÊ HƯƠNG TÔI

VINH HOA QUE HUONG TOI.
TÔI NHO NHUNG CHIEU MUA THOI THO AU
TOI NHO NHUNG DEM TRANG RAM SANG TO.

No comments:

Post a Comment