Tuesday, August 23, 2005

QUẦN TIÊN HỘI

Hàn Mặc tử trong vòng nửa năm đã soạn được một tập thơ Cầm châu duyên và hai vở kịch thơ là Duyên kỳ ngộ và Quần Tiên hội. Quần tiên hội là một giấc mộng tiếp theo giấc mộng Duyên kỳ ngộ, đại ý rằng:

Thương thương vốn là một nàng tiên tên là Quỳnh Tiên. Quỳnh tiên cùng các tiên nữ là Hoa Khôi, Nguyệt Tien, Thiềm Tiên vv.. lập quần tiên hội.

Chư Tiên trong hội mở tiệc Bàn Đào, có bầy vượn dâng rượu Xuất Thần tửu. Rượu say, Chư tiên xuống tắm nơi hồ sen thơm mát. Huyền tiên lấy cớ say quá không tắm, đứng trên bờ ngắm nghía Quỳnh Tiên. Quỳnh Tiên có sắc đẹp mê hồn, cả đoàn tiên nữ cũng phải say mê ! Chư tiên vừa nô đùa cùng Quỳnh Tiên vừa hát những khúc hát yêu đương.

Rồi bóng trăng ngà lần lượt mọc. Các tiên nữ thong thả bước lên bờ, đua nhau mặc xiêm áo. Màu áo xiêm tươi mát làm tăng vẻ kiều diễm của những tấm thân ngọc ngà. Huyền tiên thêm sửng sốt….

No comments:

Post a Comment