Saturday, August 20, 2005

CÔ GÁI ĐỒNG TRINH

CÔ GÁI ĐỒNG TRINH

Đêm qua trăng vướng trong cành trúc

Cô láng giềng bên chết thiệt rồi

Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới

Chưa hề âu yếm ở đầu môi

Xác cô thơm quá, thơm hơn ngọc

Cả một mùa xuaan đã hiện hình

Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi

Chết rồi – xiêm áo trắng như tinh.

No comments:

Post a Comment