Monday, October 10, 2011

Mô Hình Tủ Sách Nhà Thờ Thiên Chúa Được Khởi Động


Sau nhiều năm cố gắng tiếp cận một số xứ đạo để thực hiện mô hình tủ sách nhà thờ Thiên chúa nhưng không thành công. Thế nhưng, nhờ sự đê tiện của bọn cộng sản Trung Hoa, qua biểu tình tôi đã gặp được luật sư Lê Quốc Quân. Anh Quân cũng ấp ủ ý tưởng này nhiều năm nay, 2 bên phối hợp hành động đã cho ra đời Tủ sách giáo xứ đầu tiên, tủ sách giáo xứ Trung Đồng, xã Nam Trung huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình ngày 9/10/2011 với 300 đầu sách. Tủ sách sẽ giúp 800 em học sinh/4.000 giáo dân có sách đọc.

Tiến trình SÁCH HÓA CÁC XỨ ĐẠO đã bắt đầu!
 Rất mong những người Công giáo xa tổ quốc và đang sinh sống ở các thành phố sẽ hỗ trợ luật sư Lê Quốc Quân để anh ấy cùng với các giáo xứ và giáo họ nông thôn xây dựng các tủ sách ở khu vực này. Theo kế hoạch, mỗi tháng anh Quân đóng góp 100 USD để làm tối thiểu một tủ sách cho một giáo xứ/giáo họ.

Tôi là người ngoại đạo nhưng sẽ luôn luôn tư vấn kỹ thuật miễn phí và nối kết các cơ quan quản lý thư viện ở các tỉnh để họ giúp đỡ tập huấn kỹ năng quan lý tủ sách cũng như luân chuyển sách đến các xứ đạo.

 Mục tiêu khởi động mô hình Tủ sách nhà thờ Thiên chúa của tôi coi như đã thành công và rất mong cộng đồng Công giáo ở nước ngoài và ở các thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ sách cho các giáo xứ và giáo họ ở nông thôn trong thời gian tới.

Tôi tin chắc rằng, khi có khoảng 100 giáo xứ và giáo họ Công giáo xây dựng thư viện thì các nhóm tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài sẽ xây dựng thư viện  để các tín đồ có cơ hội tiếp cận tri thức. Các dòng họ và các tôn giáo sẽ là nền tảng tối ưu góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu sách ở nông thôn và kiến tạo thói quen đọc sách trong cộng đồng thúc đẩy văn hóa đọc trên phạm vi quốc gia.

Chính sách xã hội hóa thư viện của nhà nước sẽ được hiện thực hóa bằng sự nỗ lực bằng hành động của những người trong hệ thống nhà nước và trách nhiệm công dân của tất cả chúng ta.

Hãy hành động vì một cộng đồng Công giáo tiến bộ, bền vững và nhân văn!
Hãy hành động vì một nông thôn Việt Nam tiến bộ, bền vững và nhân văn!
Hãy nhân thiện tâm của bạn bằng việc góp phần xây dựng các tủ sách nông thôn!

Các giáo hữu muốn góp sách cho các xứ đạo vui lòng liên lạc luật sư Lê Quốc Quân: quanquocle@gmail.com


Nguồn: Nguyễn Quang Thạch - Tủ sách dòng họ
http://tusachdongho.blogspot.com/2011/10/mo-hinh-tu-sach-nha-tho-thien-chua-uoc.html

No comments:

Post a Comment