Thursday, October 13, 2011

Niềm Tin Công Lý
Nói đến công lý là nói đến cái chung, cái ph quát theo lut t nhiên được th hin qua “công chúng, qung trường…”. Ti Vit Nam chúng ta hôm nay, vi nhng qung trường nh hp, nhng con ph ngn ngi và nhng lũy tre bao quanh làng xóm vi khái nim “phép vua thua l làng” thì không th có công lý.
Công lý gn cht vi lut pháp. Và lut pháp phi phù hp vi lut t nhiên, khi xa lìa l phi, nó không còn là lut na mà là mt s bt công”. Lut pháp Vit Nam hin nay ch là ý chí ca mt s nhóm li ích. Mun có công lý thì trước tiên phi có l phi.

Công lý cn s ln lao như qung trường, đi hi và dân chúng, mt khác là s tha mãn đo đc riêng tư trong lương tâm mi người. Công lý phi bt đu t đo đc và gn cht vi ý thc v bn phn. Hành đng đo đc tc là hành đng theo tiếng gi ca công lý nhm đến người khác ch không phi là tiếng gi riêng ca bn ngã ích k. Nghĩa là con người phi sng trong tương quan vi người khác ch không hành đng như mt cá nhân cô đc, không cn công lý.

Nói đến công lý là chúng ta nói đến s công bng, không thiên v, không chênh lch thì công lý mi được t hin. Nếu chúng ta không đm bo s công bng thì s dn đến bt công, khi đó công lý b lu m.

Sng công lý, không có nghĩa lúc nào cũng cãi lý xem ai đúng - ai sai, mà người ta còn phi biết tha hip, hòa gii bao dung trong mi vic. Điu làm cho chúng ta hy vng là công lý, t trong bn cht, có sc mnh vô song. Có th b ngoài k mnh vn t ra trch thượng, quát nt đ th uy nhưng thm sâu trong lương tâm, h phi tha nhn mt l phi, tha nhn s tht và công lý. Đó chính là lúc bt đu ca tiến trình hòa gii và canh tân.

Cui cùng, tt c chúng ta đu phi ý thc rng đu tranh cho công lý nhưng không bao gi dng li công lý. Trái li, chúng ta phi mi gi con người đi xa hơn công lý đ vươn ti sui ngun đích thc ca nó là tình yêu thương, lòng nhân ái, t bi và tha th. Bi vì tình yêu và lòng thương xót li giúp con người có th gp g nhau nơi giá tr cao c là chính con người, vi phm giá riêng ca mi người.

Tóm li, công lý vn còn xa vi trên khp trái đt này, hung chi Vit Nam chúng ta. Mun có công lý chúng ta phi vượt trên nhng khác bit, chung tay nâng cao dân trí, hc hi tính ph quát, xây dng nn pháp quyn… Đ đến mt ngày, chúng ta có quyn hy vng rng Vit Nam ta có nhng qung trường ln, tượng đài to, đi mt vi bin c bao la, núi rng sâu thm, bu tri và các vì sao; mt khác có m“k khác trong ta” luôn thì thm mách bo. Chúng ta, ging như nhng nhà điêu khc, có th tham gia vào quá trình làm cho khuôn mt công lý dn dn được t hin trên quê hương đt nước Vit Nam.


Và trước hết – Xin vui lòng xem phn Video ca mt hc gi ni tiếng ca trường Đi Hc Harvard nói v công lý sau đây: 

No comments:

Post a Comment