Wednesday, August 10, 2011

THÔNG TIN THÊM VỀ PAULUS LÊ SƠN
Paulus Lê Sơn quê thôn Trinh Hà – Xã Hoàng Trung – Huyn Hoàng Hóa – Thanh Hóa. Anh là con cháu ca dòng dõi Cha thánh Lê Bo Tnh, Đn th Cha thánh Lê Bo Tnh nm ngay trong làng ca Sơn.

Hôm nay tôi nhn được mt cú đin thoi t mt người m đau yếu ca Sơn đang nm trong bnh vin. Bà nói trong nước mt: “Chú lut sư ơi, tôi có mi mt mình nó, c đi tôi hy sinh đ nuôi nó bây gi trăm s nh chú giúp”. Nghe tiếng bà tôi không cm được nước mt.
M Sơn là cô Đ Th Tn đau m đã lâu. Bà khóc vì đa con ca mình không kp v thăm m như đã ha vì đúng vào ngày b bt đi thì Sơn gi đin nói “s v chăm sóc m”. M sơn b viêm cu thn, viêm d dày và b mt khi u trong gan đã phi ra bnh vin Bch Mai Hà ni cha tr trong sut nhiu năm qua.

Hà Ni khi chy thn khe hơn mt chút, có th đi li được thì bà làm thêm ngh thu gom hàng phế liu đ bán. Hai m con thuê mt ngôi nhà nh Bùi Xương Trch đ va cha bnh và lam lũ kiếm tin nuôi nhau. Trong khi cùng giúp m cha bnh, anh Sơn đã c gng hc hi thêm và đã trưởng thành rt nhanh. 
Anh đã tt nghip cao đng du lch và làm hướng dn viên. Ngoài ra anh đã tham gia và tt nghip khóa hc truyn thông Chúa Cu thế, làm cng tác viên thường trc ca Truyn Thông Chúa Cu Thế. Anh cũng tham gia cùng các Cha nhà Dòng t chc nhiu khóa hc cho các anh em khác. Anh lăn x vào các công vic chung, viết blog c võ cho s tht, công lý Vit Nam.

Vào ngày xét x Tiến S Cù Huy Hà Vũ, anh Sơn đã đi tham d, quay phim và chp nh bên ngoài phiên tòa. Công an đã theo dõi anh sut trong ngày đó và rình rp quanh nhà sut đêm. Thế ri h ra tay vào sáng sm hôm sau ngay trước nhà tr Ph Bùi Xương Trch – Hà Ni khi anh đang khoác ba lô chun b v quê thăm m.

T đu tháng 8 bà m đã phi nhp vin vào bnh vin Hip Lc – Thanh Hóa. Vì bà đau m nên t hôm Sơn b bt đến nay mi người đang giu không cho bà biết. Nhưng linh tính ca mt người m đã đơn thân nuôi Sơn t nh, Bà có linh cm điu chng lành xy ra vi con mình nên đã yêu cu người cu là Đ Văn Phẩm gi đin cho tt c anh em quen biết đ bà biết s tht. Có người đã buc lòng phi nói tht vi Bà.

Nói chuyn vi tôi Bà khóc nhiu. Bà c lo, c s rng mình đang m đau mà l có chuyn gì thì không gp li được con. Tôi an i bà, ha là s c gng làm hết sc mình trong kh năng có th đ giúp cho Sơn.

Gi đây, đang ngi trong văn phòng vng, tôi viết nhng dòng ch này và lng thm cu xin Thiên Chúa nâng đ Bà và Sơn trong thi đim khó khăn đ Sơn sm được t do và bình an v vi Bà. Đng thi tôi cũng cm thy s tàn ác ca nhng người đang tâm tách ri tình mu t vi mt mt người m đang đau yếu ch vì anh Sơn có lòng yêu t quc, yêu giáo hi, mong mun đt nước dân ch và phát trin hơn.

6h chiu ngày 9 tháng 8 năm 2011

No comments:

Post a Comment