Thursday, June 02, 2011

CHÚNG TA - MỘT TRANG WEB RẤT HỮU ÍCH BỊ ĐÓNG CỬA


Quý Bùi Quang Minh bao nhiêu thì càng thấy buồn khi Chungta.com bị đóng cửa bấy nhiêu. Là con người luôn hy sinh vì việc chung, Minh tự bỏ công sức, một mình mày mò, miệt mài với công cuộc "khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng". Minh đã đóng góp thực sự hữu ích cho cộng đồng suốt hơn 8 năm qua với hơn 100 triệu lượt truy cập chungta.com. Mình nhớ có lần ngồi chơi với một Linh Mục, Cha bảo: "Chungta.com đưa ra nhiều phương pháp giảng dạy hay. Cha học được rất nhiều từ đó". Hiền cũng bảo: "Em học được rất nhiều điều thú vị và dạy con tốt hơn từ trang web chungta.". Qủa thật Chungta.com đã xuất hiện và "điền" vào đúng được những nhu cầu và khát vọng thăng tiến trong sáng của con người Việt Nam. Thế mà, một buổi sáng yên lành " Họ vào từng đoàn, toàn công an mạng" và kết quả là trang web rất hữu ích đã bị đóng cửa. Không những thế họ còn gây thiệt hại cho Công ty của Minh, tịch thu IPAD và đóng cửa vĩnh viễn chungta.com. Tôi xin đăng lại sau đây lời từ biệt của admin chungta.com - BÙI QUANG MINH - Một người bạn rất giỏi toán và giàu tình cảm. Quân tin là dù "tai nạn" thế nào đi nữa, thì Minh vẫn không từ bỏ khát vọng được cống hiến, được hy sinh cho sự nghiệp khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng.  - Lê Quốc Quân.

-------o0o----------Li tm bit ca chungta.com

Thưa các bn đc, Ban biên tp đã x lý xong tai nn giao thông. Nay xin thông báo ti bn đc các thông tin.

Chungta.com đã hot đng như mt trang tin tng hp không có giy phép ca cơ quan qun lý nhà nước. Đoàn kim tra liên ngành (S Thông tin và Truyn thông Hà Ni phi hp vi PA83, PA71, S Công an Hà Ni) đã lp biên bn vi phm hành chính trong hot đng qun lý, cung cp, s dng dch v Internet và thông tin đin t trên Internet. Nhn thc rõ các sai phm vi phm hành chính và chp hành các quy đnh x pht. Chúng tôi đã np pht hành chính 15.000.000 VND, chu hình pht b sung 01 máy IPAD 2 là phương tin đưa thông tin lên web và đã xóa b toàn b d liu ca website theo yêu cu ca Cơ quan chc năng Nhà nước .

Đây là nhng điu đáng tiếc xy ra sau 8 năm chungta.com đã đi theo s mnh lâu dài “Chia s tri thc, phát trin văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cng đng” vì cng đng, phi li nhun (Xem bài: "Chia s v s mnh xây dng chungta.com nhân dp 100 triệu lượt truy cp" đăng ngày 25/04/2011). D liu ca trang chungta.com là mt tài sn chung ca cng đng nên vic xóa b chúng là mt tn tht chung ca chúng tôi và ca cng đng. Hôm nay, vào lúc 0 gi ngày 01/06/2011 (ngày Quc tế Thiếu nhi), chungta.com chính thc thông báo ngng hot đng.

Xin cm ơn bn đc đã ng h ban biên tp chungta.com trong sut thi gian qua. Chc chn, không mt khó khăn nào có th ngăn tr được s nghip Khai sáng ca các cá nhân và cng đng. Qua s vic này, ban biên tp chungta.com s rút kinh nghim đ đóng góp được cho cng đng mà không vi phm pháp lut Vit Nam.

Chúc các bn mi điu tt lành! Xin tm bit và hn gp li.

Amin chungta.com
Bùi Quang Minh

No comments:

Post a Comment