Sunday, September 06, 2009

CHÍNH TRỊ LÀ ĐAM MÊ LẠ !


Hôm qua Người Buôn Gió được thả. Gió kể rằng khi điều tra công an nó hỏi về mình, Gió bảo "Quân thì nó làm chính trị, hoạt động chính trị rõ ràng rồi". Mình cho rằng không có vấn đề gì nằm ngoài chính trị. Nhưng "Hoạt động chính trị rõ ràng rồi" là một gợi ý lạ cần phải tiếp tục tìm hiểu và bàn bạc.

Thực tế là mình chưa bao giờ đệ đơn vào Đảng cầm quyền hoặc được ứng cử vào chức chủ tịch Phường. Chưa bao giờ ăn một đồng thuế của Nhân dân. Mình cũng giống như Gió vậy, thích thổi. Cũng giống anh Hồ vậy, mong muốn tột bực là phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân !

Thế nhưng, bằng cách nào ? Luật sư Định làm hơn 200 USD/giờ, Mình thì chỉ mới được mấy hợp đồng có giá đến 175 USD/giờ. Giờ mình đi ô tô sang, nộp thuế nhiều để nuôi bộ máy vận hành theo dõi mình. Nếu kg nộp thuế thì gương anh Điếu cày là nhãn tiền, nếu giúp người nghèo thì vụ việc năm 2005 là một ví dụ, cho anh em thợ xây có 2 triệu để mua đài Radio giới thiệu nghe BBC, RFA, Chân trời mới...mà bị công an Ba Đình sách nhiễu dài lâu.

Tháng trước vì tức bọn Trung Quốc mà từ chối 1 hợp đồng 850 ngàn USD. Nếu nhận thì cũng được hơn 100 triệu. Một cậu em trách móc "anh chỉ cần 1 giờ là ta có đủ 50 cái cáo chống Bauxite". Nhưng nhờ tài trợ in áo có chừng mực nên vẫn còn ngồi để viết được. Nếu mình kiếm tiền xong đi ăn chơi đập phá thì được nhưng tài trợ in áo ghi: "Trường sa, Hoàng sa là của Việt Nam" thì gay. Kể cũng lạ !

Nhiều người thường là làm chính trị để kiếm tiền trong khi lẽ ra phải kiếm tiền để có cơ hội làm chính trị. Nhưng khi mình có tiền rồi muốn làm chính trị cũng không xong. Nhận tiền cũng chết mà tài trợ tiền cũng khốn.

Chính trị là đam mê. Nhưng để đến được đam mê đó không phải là dễ dàng. Nếu khi xưa anh Hồ tập trung vào làm ăn phát triển kinh tế, Anh có thể trở thành ông Chủ lớn, nuôi được mấy chục công nhân, đóng thuế đường hoàng. Nhưng nếu không có đam mê thực sự, thì làm sao Anh có thể "hoạt động chính trị rõ ràng" để về giải phóng dân tộc.

Đó là điều mình suy nghĩ !. "Hoạt động chính trị rõ ràng" theo bạn Gió là nhận thêm hợp đồng làm giàu rồi giúp đỡ mọi người, tài trợ in áo, mua đài radio cho họ hay mình phải học tập gương Anh Hồ khi xưa từ bỏ vợ con, vét sạch tiền nong, viết bài viết báo, hoạt động chính trị, góp phần giải phóng dân tộc khỏi tay Nước Tề.

Hy vọng ngày mai lại được gặp lại tác giả "Đại Vệ Chí Dị" để cùng nhau bàn bạc cho thông !

_______________

No comments:

Post a Comment