Wednesday, February 01, 2012

PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH GIÁO DỤC 6 THÁNG TẠI PHƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------o0o------

BẢN LÊN TIẾNG
(Phản bác Quyết định Số 06/QĐ-UB  của UBND Phường Yên Hòa về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với công dân Lê Quốc Quân  )


Xét rằng:
-         
      Quyết định Số 06/QĐ-UB ngày 13/1/2012 của Uỷ ban Nhân Dân Phường Yên Hòa là sai pháp luật vì căn cứ vào các quyết định trái luật trước đó của công an Quận Hoàn Kiếm; 

-         Quyết định này cùng với Quyết định đưa chị Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục của UBND Thành Phố Hà Nội ngày 8/11/2011 đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, tước bỏ quyền tự do công dân không qua thủ tục tư pháp, vi phạm nghiêm trọng Hiến Pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết;

Nên:

Tôi là Lê Quốc Quân, thường trú tại phòng 504, Nhà No9 Tổ 64 Phường Yên Hòa – Quận  Cầu Giấy lên tiếng phản đối chính thức quyết định trên. Cùng với bản lên tiếng này  tôi gửi kèm theo đây các tài liệu sau:

01)    Đơn kiện Quyết Định ngày 13/4/2011 của CA Quận Hoàn Kiếm;
02)    Đơn kiện Quyết Định ngày 27/11/2011của CA Quận Hoàn Kiếm;
03)    Đơn tố cáo trực tiếp đến ông giám đốc Công An Quận Hoàn Kiếm;
04)    Đơn tố cáo ông viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân  Q. Hoàn Kiếm.
05)    Danh sách hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá nhân tôi;    
06)    Thư ngỏ gửi các cơ quan báo chí và các cá nhân quan tâm;


  

No comments:

Post a Comment