Saturday, July 02, 2011

TRUNG QUỐC ĂN THỊT NGƯỜIClip là cảnh đàn áp và bức tử người dân của Chính quyền Trung Quốc thời hiện đại. Đã từng có nhiều chứng cứ trong lịch sử về sự tầm thường, tàn ác, vô nhân đạo của Trung Quốc. Họ đã bị ghê tởm vì ăn thịt người. Nhưng khủng khiếp hơn bằng cách ăn thịt dần dần, những con người chỉ mong muốn rèn luyện thể thao để phát triển khỏe mạnh và bình an, cho chính mình và cho nhân dân.
______________

No comments:

Post a Comment