Sunday, June 17, 2012

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG MỸ NHÂN LỄ KỶ NIỆM 50 CHIẾN TRANH VIỆT NAMĐài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại Washington DC - Hoa Kỳ 

Chiến tranh qua đi khi mình vừa 4 tuổi. Mẹ kể một chi tiết cứ ám ảnh mãi. Đó là chiều đầu năm 1973 máy bay quần thảo trên bầu trời để bỏ bom nhà kho Tam Tòa và Cầu Bùng. Hai con hai tay, mẹ sợ trúng bom chết cả hai con nên úp em Binh trong thúng để giữa đồng rồi ôm mình chạy. Được 1 đoạn cả hai anh em khóc to quá, Mẹ bối rối liền đặt mình giữa luống rau khoai, giật lá rau tấp lên người rồi quay lại bế em chạy đi. Chiến tranh là vậy, thật khốc liệt nhưng những người lính thì đều bị động và đáng được tôn vinh dù họ ở phía nào. Nghe bài phát biểu sau đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, mình ước mong sao lãnh đạo của Việt Nam cũng có được những diễn văn hay, trung thực, hào sảng và đầy trách nhiệm với các bác Cựu Chiến Binh Việt Nam, ít nhất là với những ai đã từng tham chiến ở Campuchia hoặc nơi nào khác ngoài Việt Nam. 

Xin chào tt c mi người,
Chuck, cm ơn bn v nhng li gii thiu, v tình bng hu và cuc đi phc v ca bn, Cùng vi quý cu chiến binh chiến tranh Vit Nam, gia đình, bn bè và quý khách,
 Tôi biết tri rt nóng. (Cười) Nhưng các bn đến đây đ tôn vinh nhng người thân yêu ca các bn. Michelle và tôi tht vinh d được đến đây cùng vi các bn.

 Cho đến hôm nay, khi nói đến s phc tp v thi gian M tham chiến ti Vit Nam, các s gia vn không đng ý mt cách chính xác cuc chiến đã bt đu khi nào. Các c vn M đã tham chiến, và chết đó sm nht là gia nhng năm 50. Các cuc hành quân chiến đu ln đã không th bt đu cho mãi đến gia nhng năm 60. Nhưng nếu k ra bt kỳ năm nào nêu lên được vic thay đi tiến trình tham gia vào cuc chiến ca chúng ta, thì phi nói đó là năm 1962.
 Lúc đó là tháng Giêng, ti Sài Gòn, các phi công ca chúng ta đã cài mũ bo him và leo lên nhng chiếc trc thăng, nâng bng trc thăng lên cao và bay trên nhng ngn cây mang theo nhng người lính min Nam Vit Nam. Đó là mt cuc tn công đơn l chng li đn lũy ca đi phương ch cách xa vài dm trong rng, nhưng đó là mt trong nhng cuc hành quân chính thc đu tiên ca M trong vùng đt xa xôi đó.
Năm mươi năm sau, chúng ta cùng đến bc tường này, đến nơi linh thiêng này, đ nh. Chúng ta có th bước lên phía bc tường đá hoa cương, s vào đó, và chm vào mt tên mt người lính.
 Hôm nay là ngày Chiến Sĩ Trn Vong, chúng ta nh li tt c nhng người đã âm thm cho đi mi th trong chiến tranh ngõ hu chúng ta có th đng đây trong vinh quang. Và hôm nay bt đu k nim 50 năm ngày chúng ta tham chiến ti Vit Nam. Chúng ta vinh danh tên tui ca nhng người lính đã được khc lên bia đá, tên ca 58.282 người M yêu nước. Chúng ta chào mng tt c nhng người đã cùng tham chiến vi h. Và chúng ta ng h nhng gia đình vn còn yêu thương và tưởng nh h.
 Trong nhiu năm qua các bn đã đến đây, và li đến đây vi h mt ln na. Và trong nhng điu đơn gin mà các bn đã b li đng sau, nhng cng hiến, nhng lưu nim, nhng quà tng ca các bn - chúng ta có được mt cái nhìn thoáng qua v cuc sng mà h đã đi qua. Tm chăn ph khi h còn là mt cu bé. Chiếc gy bóng chày h đánh khi còn nh. Chiếc nhn cưới. Hình nh đa cháu mà h không bao gi gp. Đôi giày bt h mang vn còn dính bùn. Nhng huy chương h đt được vn còn lp lánh. Và mt s điu còn lưu li đây có ý nghĩa đc bit mà ch các cu chiến binh mi biết được: mt lon bia, mt gói ko M&Ms, mt thùng cha rác, mt khu phn lương khô vn còn tt và còn ngon. (Cười)
  đây, chúng ta cm nhn được chiu sâu s hy sinh ca các bn. Và đây, chúng ta nhìn thy được phn ln hơn câu chuyn ca người M. Cha ông chúng ta, vi s sáng sut, đã trao cho chúng ta mt nhim v. H đã đt ra đ làm cho đt nước ngày càng được hoàn ho hơn. Và do vy, các thế h theo sau phi ni tiếp công vic đó đ tiếp tc tiến v phía trước, đ vượt qua quá kh nhiu khi đau đn, đ tiếp tc phn đu cho lý tưởng ca chúng ta.
 Và mt trong nhng chương đau đn nht trong lch s ca chúng ta là cuc chiến Vit Nam, đc bit nht là chúng ta đã đi x vi quân đi ca chúng ta ra sao, nhng người đã tham chiến đó. Các bn thường b quy trách nhim cho mt cuc chiến tranh mà các bn đã không bt đu khi mà l ra các bn cn được tán thưởng vì đã phc v đt nước vi lòng dũng cm. (V tay). Đôi ln các bn b qui trách nhim vì đã có nhng hành đng xu, khi mà s tham chiến cao quý ca nhiu người l ra nên được tán dương. Các bn tr v nhà và nhiu ln đã b gièm pha, ph báng, khi mà l ra các bn phi được tôn vinh. Đó là điu s nhc ca đt nước, mt s s nhc không bao gi đ xy ra na. Và đó là lý do ti sao hôm nay đây, chúng ta xác quyết rng nó s không còn xy ra mt ln nào na. (V tay.)
 Do vy, phn chính ca L K Nim 50 năm hôm nay s dành đ nói v câu chuyn ca các bn mà l ra chúng đã được nói t lâu. Đây là cơ hi đ nói lên s sòng phng, đó là mt trong nhiu cách chúng ta tiếp tc hoàn thin s hp nht ca chúng ta, hãy sòng phng vi nhau và nó được bt đu t hôm nay. Bi vì lch s s vinh danh s tham chiến ca các bn, và tên ca các bn đã đính vào cuc chiến đã kéo dài trong hai thế k qua.
 Hãy cho tôi nói v câu chuyn thế h ca nhng người tham chiến, bt k màu da, nim tin, giàu, nghèo, sĩ quan hay lính nhp ngũ, nhng người đã tham chiến vi lòng yêu nước và danh d như bt c ai đã tng đi trước các bn. Chúng ta đng bao gi quên rng hu hết nhng người đã phc v cuc chiến ti Vit Nam đã la chn làm như vy. Nhiu người trong các bn đã tình nguyn. Khi đt nước có chiến tranh, các bn đã nói, "hãy đưa tôi ra chiến trường." Điu này bao gm c nhng ch em ph n đã tham chiến ti Vit Nam - mi người các bn là mt tình nguyn viên. (V tay.) C nhng người đã được tuyn chn nhp ngũ, h cũng đã ra đi và mang trên vai trng trách ca h - các bn đã tham chiến; các bn đã làm xong nhim v ca mình.
 Các bn đã kiên trì dù phi đi mt vi mt s điu kin tàn bo nht mà người M đã tng chu trong chiến tranh. Nhng cơn nóng ngt ngt. Nhng trn mưa mùa như trút nước. K thù có th đến t bt c nơi đâu và biến mt mt cách nhanh chóng. Nhng trn chiến trong thành ph khc lit nht trong lch s, và nhng trn đánh chiếm ngn đi d di có th kéo dài trong nhiu tun l. Có th k ra đây nhng đa danh t thn như là Briarpatch, Zoo và Hòa Lò Hà Ni - nhng tù binh chiến tranh Vit Nam ca chúng ta không ch đơn gin là đã chu đng, các bn đã viết lên nhng câu chuyn phi thường nht v lòng dũng cm và liêm chính trong quân s. (V tay)

Là mt quc gia, t lâu chúng ta đã tng tuyên dương lòng qu cm ca quân đi chúng ta ti Normandy và Iwo Jima, vành đai Pusan ​​ Heartbreak Ridge. Hãy cho tôi nói v lòng can đm ca các bn ti Huế và Khe Sanh, ti Tân Sơn Nht và Sài Gòn, t Hamburger Hill đến Rolling Thunder. Hu như ai cũng thường quên rng các bn, nhng người lính tham chiến ti Vit Nam, đã chiến thng trên mi trn đánh chính mà các bn đã tham d. (V tay)
Khi các bn tr v, tôi biết nhiu người trong các bn đã giu đi nhng huy chương, đt chúng trong ngăn kéo, hoc b vào mt chiếc hp đt trong t qun áo. Các bn tiếp tc sng cuc sng ca mình - bt đu t gia đình ri theo đui nhng ngh nghip. Rt nhiu người trong các bn đã không h nói v vic mình đã tham chiến. H qu là, quc gia này không phi lúc nào cũng coi trng nhng gì s đến vi cuc sng ca các bn.
 Nào, chúng ta hãy nói v câu chuyn ca mt thế h khi đã tr v nhà, và h đã sng ra sao. Mc dù nhiu người M đã quay lưng li vi các bn, nhưng các bn đã không bao gi quay lưng li vi nước M. (V tay.) Ging như các thế h đi trước, các bn đã ci b quân phc, nhưng các bn đã không bao gi ngng phc v. Các bn đã tr thành nhng nhà giáo, nhng sĩ quan cnh sát, nhng y tá - nhng người mà chúng tôi gp hng ngày. Các bn đã tr thành nhng doanh nhân, điu hành các công ty và các ngành công nghip tiên phong đã làm thay đi thế gii. Các bn đã tr thành nhng nhà lãnh đo, nhng công nhân viên chc, t các hi trường thành ph đến Capitol Hill - đang nâng các cng đng, các tiu bang, và đt nước ca chúng ta lên.
 Các bn đã nhc nh chúng tôi thế nào là phc v; phc v có nhng ý nghĩa gì. Vi nhng người đã tng phc v trong quân ngũ, các bn đã được thăng cp, đã tr thành nhng người lãnh đo trong các ngành, đã hc hi được nhng kinh nghim t Vit Nam, và đã xây dng li quân đi chúng ta thành đi quân tinh nhu nht mà thế gii đã tng biết đến. (V tay.) Và chúng ta hãy nh li tt c nhng cu chiến binh Vit Nam đã tr v và tham chiến mt ln na, trong các cuc chiến Iraq và Afghanistan. Các bn không ngng phc v. (V tay)
 Ngay c khi các bn đã thành công trong nhng n lc này, các bn còn làm mt điu gì đó hơn na - có l đây là điu quan trng nht mà các bn đã làm, đó là các bn đã săn sóc cho nhau. Khi chính ph ca các bn đã không làm tròn trng trách ca mình, các bn đã lên tiếng, đu tranh cho vic chăm sóc và nhng li ích mà các bn đã đt được, và qua thi gian, vic đu tranh ca các bn đang làm chuyn đi B Cu Chiến Binh. Và tt nhiên, mt trong nhng cu chiến binh Vit Nam hin nay đang là thư ký xut sc trong B Cu Chiến Binh Hoa Kỳ, đó là Ric Shinseki. (V tay)
Các bn chăm sóc cho nhau. Các bn quan tâm ln nhau. Và không phi lúc nào người ta cũng nói đến hi chng hu chiến tranh - các bn đã hiu điu đó, và các bn đã đến vi nhau. Và điu quan trng là các bn không ch chăm sóc cho riêng các bn, các bn còn quan tâm đến nhng lp người đi sau. Các bn đã t đm nhn s mnh đ nm chc rng quân đi ngày nay cn nhn được s tôn trng và h tr mà tt c các bn hu như đã không h nhn được trước đây. (V tay)
 Bi vì các bn, bi vì các cu chiến binh Vit Nam ca chúng ta đã gánh vác trách nhim, mà điu lut Post-9/11 GI Bill đã giúp hàng trăm ngàn cu chiến binh tr li các trường đi hc đ theo đui ước mơ ca mình. (V tay.) Bi vì các bn, các cu chiến binh Vit Nam đã không cho phép chúng tôi được quên, ti các sân bay, khi nhng người lính chúng ta tr v và va ra khi máy bay, các bn đã đến đ bt tay h. (V tay.) Bi vì các bn mà trên khp nước M, mi cng đng đu chào đón đi quân chúng ta tr v t chiến trường Iraq. Và khi quân đi ca chúng ta tr v t Afghanistan, toàn th Thế H 9/11 đu xng đáng được đt nước Hoa Kỳ chào đón. Điu đó đã xy ra mt phn là vì các bn. (V tay.)
 Đy là câu chuyn ca nhng quân nhân tham chiến ti Vit Nam ca chúng ta, nhng câu chuyn cn được nói đến. Đó là tt c ý nghĩa ca L K Nim 50 năm hôm nay. Đó là mt cơ hi khác đ nói vi các cu chiến binh Vit Nam v nhng gì mà l ra chúng ta đã phi nói t lâu: Các bn đã hoàn tt bn phn. Các bn đã tham chiến trong danh d. Các bn đã làm cho chúng tôi t hào. Các bn đã tr v và giúp xây dng đt nước mà chúng ta hng yêu thương và p .
Vì vy, đây hôm nay, điu đó phi được nói ra, các bn đã đt được v trí xng đáng trong các thế h vĩ đi nht. Lúc này, tôi yêu cu tt c các cu chiến binh Vit Nam, nhng ai có th đng được, xin vui lòng đng lên, và tt c nhng ai đã đng, xin hãy giơ cao tay - chúng ta hãy hô to nhng li đơn gin mà chúng ta thường hay hô khi chào đón đoàn quân tr v: Chào mng các bn đã tr v. (V tay). Chào mng các bn đã tr v. Chào mng các bn đã tr v. Cm ơn các bn. Chúng tôi đánh giá cao các bn. Chào mng các bn đã tr v. (V tay)
 Ngày nay, chúng tôi kêu gi tt c người M, và mi thành phn ca xã hi tham gia vào n lc này. Ai cũng có th làm được điu gì đó. Năm thp k đã phân chia nhng người M, l k nim năm nay có th nhc nh chúng ta v nhng gì chúng ta chia s cho nhau như nhng người M. Điu đó bao gm tôn vinh các cu chiến binh Vit Nam bng cách không bao gi quên nhng bài hc ca cuc chiến tranh đó.
Vì vy, chúng ta hãy qu quyết rng khi đt nước cn gi thanh niên nam n vào con đường nguy him, chúng ta phi luôn giao cho h mt s mnh rõ ràng, chúng ta phi luôn cung cp cho h mt chiến lược đúng đn, chúng ta phi trang b cho h các thiết b cn thiết đ có th hoàn thành công vic. Chúng ta phi thy h tr v. (V tay) Chúng ta phi qu quyết rng các nhà lãnh đo cn phi thng thn v nhng ri ro và tiến đ ca cuc chiến, và cn có mt kế hoch đ đem quân đi tr v trong danh d.
 Chúng ta qu quyết không bao gi quên cái giá ca chiến tranh, bao gm c s mt mát khng khiếp các thường dân vô ti - không ch Vit Nam, nhưng trong tt c các cuc chiến tranh. Vì chúng ta biết rng s hy sinh và tham chiến ca các bn là đnh nghĩa ca vinh quang, nhưng chiến tranh t nó không phi là vinh quang. Chúng ta ghét chiến tranh. Khi chúng ta chiến đu, chúng ta làm như vy đ bo v mình bi vì đó là điu cn thiết.
 Hãy qu quyết rng trong nn dân ch, chúng ta có th tranh lun và không đng ý, ngay c trong thi chiến. Nhưng chúng ta không bao gi s dng lòng yêu nước như là mt đòn phép chính tr. Người yêu nước có th h tr mt cuc chiến tranh, người yêu nước cũng có th phn đi mt cuc chiến tranh. Và bt c quan đim nào, chúng ta hãy luôn luôn đoàn kết và h tr quân đi, là nhng người đang đi mt vi him nguy. (V tay) Đó là nghĩa v quan trng ca chúng ta. (V tay)
 Chúng ta hãy qu quyết chăm sóc các cu chiến binh như h đã chăm sóc chúng ta - không ch bng li nói, nhưng bng hành đng. Không ch trong năm năm đu tiên, nhưng là trong năm mươi năm đu tiên sau cuc chiến. Đi vi các cu chiến binh Vit Nam, điu này có nghĩa là tr cp tàn tt cho các chng bnh do hu qu cht đc da cam. Điu đó có nghĩa là cung cp công vic làm và chăm sóc sc khe tâm thn đ giúp các bn có th t đng vng. Điu đó có nghĩa là kết thúc bi kch nhng cu chiến binh vô gia cư; do vy, mi cu chiến binh đã chiến đu cho nước M phi có mt căn nhà đ . Các bn không cn phn đu đ có được mái nhà che thân khi các bn đã chiến đu thay mt cho quc gia mà các bn yêu mến. (V tay)
 Và khi mt người lính không bao gi tr v - bao gm c 1.666 người M vn còn mt tích t chiến tranh Vit Nam - chúng ta phi quyết tâm làm đ mi cách trong kh năng ca mình đ đem h tr v. Đó là li ha long trng ca chúng ta gi đến bà Sarah Shay, 93 tui, người đang tham gia cùng vi chúng ta hôm nay, người vn tôn vinh con trai ca bà, Thiếu Tá Donald Shay, Jr., đang còn mt tích khi thi hành công v t 42 năm qua. Đây là Bà Sarah. Xin cm ơn lòng can đm ca Bà. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Bà. (V tay.)
 Còn đây là li ha chúng ta thc hin ngày hôm nay cho gia đình Meroney Fayetteville, thuc tiu bang Arkansas. Bn mươi ba năm qua k t khi ông mt tích, chúng tôi long trng thông báo rng Đi Úy Virgil Meroney, III, đang tr v nhà, và sau cùng ông s được an ngh nghìn thu. (V tay.)
 Nhiu người cho rng k nguyên chiến tranh này là mt vết so trên đt nước chúng ta, nhưng đây là nhng gì tôi mun nói. Như bt kỳ vết thương nào đã lành, các mô xung quanh nó đu tr nên cng cáp và mnh m hơn trước. Và trong ý nghĩa y, cui cùng, chúng ta đã có th nhìn thy được di sn thc s ca cuc chiến Vit Nam. Vì Vit Nam và vì các cu chiến binh, ngày nay chúng ta s dng sc mnh ca M thông minh hơn, chúng ta biết vinh danh quân đi hơn, chúng ta chăm sóc các cu chiến binh tt hơn. Vì nhng bài hc quí báu ca Vit Nam, vì các bn, đt nước chúng ta còn mnh hơn trước. (V tay)
 Và cui cùng, trong l k nim hôm nay và c nhng năm kế tiếp, chúng ta hãy nh nhng gì đang liên kết chúng ta li như mt con người. Điu này tht quan trng cho tt c chúng ta dù cho bn đã tham chiến trong cuc chiến Vit Nam hoc bn đã chiến đu chng li nó, hay dù cho bn còn quá tr đ được đnh hình bi nó. Điu quan trng là tr em ca chúng ta hiu được s hy sinh các bn đã làm ti Vit Nam, điu mà đi vi h, ch là mt cái tên trong nhng cun sách s. Điu quan trng là chúng ta hiu được giá tr ca mt món quà mt khi đã được đ li ti Đài Tưởng Nim này.
 Đó là vào cui ngày, khi mà hu hết các quan khách và du khách đã ra v, vn còn đó chiếc mũ football vi nhng sc màu đen trng, và bng vòng đeo c tay. Vi h, đó là mt li ghi chú được viết tay t mt thanh niên còn ngi ghế nhà trường. Và cũng nhc nh các bn rng đã hơn hai thp k sau cuc chiến Vit Nam, người hc sinh trung hc đó mi được sinh ra. Nhưng trong đon ghi chú ngn được viết tay trên đó, anh đã nói lên lòng kính trng - mi liên kết gia các thế h - đã đem chúng ta li vi nhau hôm nay, ti đây.
 Bc thư bt đu: "Cu chiến binh Vit Nam thân mến, đây là hai điu mà tôi cho là các bn l ra đã có." Ri anh gii thích rng đó là chiếc mũ football nh và bng đeo c tay ca anh t năm cui bc trung hc ca anh. Vì vy, hôm nay tôi mun kết thúc bài nói chuyn vi nhng li anh đã viết:
"Trong hai mnh trang thiết b này, tôi được phép phm nhng sai lm, được phép điu chnh chúng li, được phép phát trin và trưởng thành như mt con người. Tuy nhiên, đó là trên chiến trường ca tôi. Các bn đã không có cơ hi đ làm điu đó trên chiến trường ca các bn. Mt s bn đã b buc phi ln lên quá nhanh, tt c các bn đã qua đi quá sm. Dù vy, chúng ta có nhiu đim chung. C hai chúng ta đu có chung nim t hào, con tim và lòng kiên đnh. Tôi cũng xin li các bn phi tìm hiu nhng phm cht này quá nhanh. Đó là lý do ti sao tôi cho các bn nhng gì đã cùng tôi ln lên. Các bn là nhng anh hùng thc s và các bn s không bao gi b lãng quên."
 Đó là nhng li t mt hc sinh trung hc, sinh ra nhiu thp k sau khi chiến tranh kết thúc. Và điu đó th hin tinh thn mà toàn b đt nước này nên nm ly.
Cu chiến binh và gia đình thân mến, tôi biết vết thương chiến tranh chm lành. Các bn biết điu đó tt hơn so vi nhiu người. Nhưng hôm nay chúng ta bước thêm mt bước khác. Vic k câu chuyn ca các bn vn còn tiếp tc. Vic hoàn thin đt nước ca chúng ta đang tiếp tc. Và t nhiu thp k, tôi hy vng nhng lp người tr khác s ghé thăm nơi này, đưa tay ra và chm vào tên mt người lính, và h s hc được câu chuyn ca nhng người đã tng tham chiến - nhng người mà h chưa bao gi gp, người đã chiến đu mt cuc chiến tranh mà h không bao gi biết - và khi đã cm thông và t lòng biết ơn, di sn ca các bn s tn ti. Vì các bn là nhng anh hùng tht s và tt c các bn đu được ghi nh.
Xin Chúa chúc lành cho các bn, chúc lành cho gia đình các bn. Xin Chúa chúc lành nhng người lính chúng ta và chúc lành cho đt nước Hoa Kỳ. (V tay)
Thm Vân dch.

Sau đây là phần Video bản tiếng anh phát biểu của tổng thống. Các bạn học tiếng anh có thể nghe lại nhiều lần để vừa hiểu hơn khả năng hùng biện, lịch sử và kiến thức tiếng anh 
4 comments:

 1. Anonymous1:02 PM

  Tôi đã khóc khi đoc bài này vì nhớ đến các cha chú thuộc cả 2 miền Nam & Bắc Vietnam trong cuộc chiến tương tàn không đáng có.

  ReplyDelete
 2. kevin2:14 AM

  Thực sự là hay, đúng là hoa kỳ

  ReplyDelete
 3. Anonymous9:22 AM

  Toi cam thu nhung ke da gay ra cuoc chien tuong tan nay, cuoc chien da gay ra cai chet cho nhieu trieu nguoi Viet (2, 3 hay 4 trieu?). Toi cam thu nhung ke da gay ra bao nhieu dau thuong cho dat nuoc VN cua toi. Nhieu nam toi van thuong tu hoi nhung ke do la ai? Va gan day toi da tim ra cau tra loi cho rieng toi. Do la nhung ke cuong tin.

  ReplyDelete
 4. Anonymous4:17 AM

  Như lời anh Quân giới thiệu trên đây. Đến chừng nào những người lãnh đạo Việt Nam mới có cái tâm, cái tài để nói về những người lính, bộ đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn hơn 2 thập kỷ. Đất nước thống nhất, nhưng kẻ thù phương Bắc luôn rình rập. Hy vọng rằng những người lính hôm nay, cùng tướng lĩnh, luôn ở tư thế sẵn sàng, dám đánh và đánh thắng kẻ thù phương Bắc.

  ReplyDelete