Wednesday, April 13, 2011

TẠ ƠN CHÚA !

FREEDOM IS NOT FREE !
Tôi đã trở về nhà bình an sau 9 ngày bị bắt và giam cầm trái pháp luật.
Tôi sẽ xin một thánh lễ Tạ ơn cho tất cả và cầu bình an cho gia đình.
Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Thái Hà vào lúc 20h00 tại Nhà thờ Thái Hà.
Tôi trân trọng kính mời bạn bè, anh chị em, dù công giáo hay không công giáo đến thạm dự.
Tôi xin chân thành dâng lời cảm tạ đến tất cả !
_______________
Luật sư. Lê Quốc Quân

No comments:

Post a Comment