Tuesday, March 29, 2011

Phỏng vấn Nữ vương Công lý về chuyện ứng cử Quốc Hội


N Vương Công Lý: Kính chào anh Lê Quc Quân, chúng tôi được biết là anh đã tham gia ng c ĐBQH khóa 13, Điu đó có đúng không ? và nếu đúng thì mong mun ca anh là gì ?

Ls Lê Quc Quân: Đúng, tôi đã làm đơn ng c Đi biu quc hi. Tôi đã np đy đ h sơ theo đúng trình t pháp lut. Mc đích ng c ca tôi là tr thành mt đi biu quc hi đ đóng góp vào quá trình làm lut ti Quc Hi nhm xây dng mt Nhà nước dân ch, pháp quyn.

N Vương Công Lý: Cho đến nay thì anh đã bước nào ca quá trình t ng c và anh có khó khăn gì không ?

Ls Lê Quc Quân:Tôi đã np đơn theo đúng quy đnh và có tên trong danh sách nhng ng c viên ca Thành ph Hà Ni, hin đang trong quá trình ly ý kiến c tri nơi cư trú và nơi làm vic. Sáng nay đi din công ty tôi làm vic đã đến văn phòng ca mt trn t quc Thành ph Hà Ni np Biên bn ly tín nhim ca tôi ti cơ quan. Tng s 14 nhân viên trong công ty tôi đã bày t s tin tưởng vào đo đc, kh năng và tâm huyết ca tôi đi vi đt nước và vi ngh lut. 100% nhân viên tin tưởng rng tôi có th làm tt nhim v là người đi din nhân dân.

N Vương Công Lý: Theo chúng tôi được biết là nhng người t ng c trước đây đã gp rt nhiu khó khăn và phi t rút vi nhng lý do rt là vô duyên. Đi vi Lut sư thì có nhng khó khăn gì không ?

Ls Lê Quc Quân:Tôi rt đam mê vic này và đã tng b khó khăn rt nhiu cho nó. Năm 1997 khi còn là sinh viên Đi hc Lut tôi cũng đã t ng c nhưng đã b da đui hc và phi rút đơn. Tháng 3 năm 2007, khi đang cm trên tay H sơ ng c Đi biu quc hi khóa 12 thì b bt mà không có án. Ln t ng c này thì cho đến bây gi cũng có nhng vn đ khó khăn nhưng tôi đã n lc vượt qua và cho đến nay mi vic vn đang theo đúng trình t lut pháp.

N Vương Công Lý: Bước tiếp theo ca quy trình ng c quc hi là gì và kế hoch ca anh là gì ?

Ls Lê Quc Quân:Theo tôi được biết nhng trường hp t ng c thường b Chính quyn dùng cách loi ngay t dân ph. Thay vì ly phiếu tín nhim mt cách nghiêm túc và đúng lut thì h t chc các bui đu t và áp đt mt kết qu trái vi nguyn vng ca c tri nơi cư trú. C th là trường hp ca Tiến s Cù Huy Hà Vũ đã t ng c và c nhà đã được mi đến đ nghe nhng người nơi khác đến đu t mt cách vô cùng khc lit. Anh Nguyn Phương Anh Đi hc Bách Khoa khi đi hp ly phiếu tín nhim còn b kèm bi hai công an như mt ti phm đ nghe đu t mà không được phát biu ý kiến gì. Lut sư Đnh, Lut sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thy giáo Người đương thi Đ Vit Khoa…cũng b loi ngay ti t dân ph vì nhng lý do như vy. Mi cách đây 2 ngày là trường hp Hip Sĩ công ngh thông tin Nguyn Công Hùng, đi din cho gn 6 triu người khuyết tt Vit Nam, đã được nhiu báo chí ca ngi trong tun qua nhưng cũng đã b loi mt cách tc tưởi. H đưa nhng người l mt không trong t dân ph ca Hùng đến hp và giơ tay loi anh y vì lý do sc khe. (anh y là khuyết tt thì làm sao khe được ?!). Trường hp ca tôi thì đã nhn được giy mi ca UBMT Phường là s có cuc hp ly ý kiến tín nhim ti nơi cư trú đi vi tôi vào 8h ti ngày mai th 4 ngày 30/3. Cuc hp s được din ra ti Nhà hp t dân ph s 50 Phường Yên Hòa – Qun Cu Giy.

N Vương Công Lý: Đt trường hp ông s b loi như như nhng người đã đ cp thì ông s nghĩ sao ?

Ls Lê Quc Quân: Tôi ng c là thc hin quyn công dân và tôi s c gng hết sc mình cho vic đó. Tôi thành tâm mong mun có cơ hi phc v t quc, phc v nhân dân và vic được tr thành mt đi biu quc hi s là mt cơ hi tt cho tôi. Tôi t cho rng mình là người có tín nhim khu ph và nếu tiến hành đúng lut pháp và đúng nguyn vng chính đáng ca nhân dân thì tôi s không b loi. Tôi đã cùng nhân dân ti t 64 đu tranh và làm mt s cuc cách mng “mini” vì quyn li ca t dân ph nơi tôi cư ng. Đi vi t tôi thì tôi rt tin tưởng thế nhưng theo tôi cm nhn được t trong hai ngày gn đây thì mi th có v không phi d dàng. Thc tế như thế nào thì phi ch xem vào ti ngày mai.

N Vương Công Lý: Là mt người công giáo t ng c, đó là điu hiếm hoi trong đt nước hin nay ngoài 3 linh mc được Nhà nước ch đnh thì ông nghĩ gì trong vic này ?

Ls Lê Quc Quân: Người công giáo chiếm 10% trong dân s, l ra phi có đến 40-50 đi din trong quc hi nhưng hin nay ngoài 3 linh mc được ch đnh vào quc hi, theo Linh Mc Phan Khc T thì không còn ai thc s đc lp đi din cho giáo dân. Bi vy, ngoài vic ra ng c vi tư cách là mt công dân đi vi t quc, vi nhân dân. Tôi còn là mt giáo dân và tôi cũng mun đưa được tiếng nói ca giáo dân đến din đàn quc hi. Tt nhiên, kết qu như thế nào thì phi ch xem.

N Vương Công Lý: Xin cám ơn ông đã tr li phng vn ca chúng tôi.

Ls Lê Quc Quân: Xin cm ơn Ch

No comments:

Post a Comment