Tuesday, October 19, 2010

Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi


Hôm nay ngồi với một Tiến Sỹ Triết Học Mác Lê Nin. Người vẫn đang là quan chức chính thức của Nước cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tôi thông báo việc Blogger Anhbasg đã bị bắt.

Ông ấy liền tặng tất cả chúng ta 4 câu thơ sau:

"Lũ chúng ta những người con đất Việt
Ngửa mặt nhin trời đớp ánh trăng rơi
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi"

Lại nhớ một người bạn của Bố, vốn là ủy viên trung ương Đảng cộng sản, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nói với tôi rằng: "Cháu bị theo dõi ăn thua gì, Các ủy Viên Tư như chú đây họ còn theo dõi sau khi hết nhiệm kỳ 3 năm, mất tự do lắm ".

Thế đó Vietnam !

No comments:

Post a Comment