Friday, November 09, 2007

THỦ DÂM LÚC 8 TUỔI

Lý Trọc - tên thật là Lý Quang - Biết thủ dâm từ năm 8 tuổi. Cậu thường nằm trên ghế dài của Đồng Thợ rèn mà chà đi xát lại đến lúc dương vật cương cứng, mặt đỏ bừng và sau đó...ướt quần.
Đồng thợ rèn biết chuyện tức quá bảo: "Mày ra ngoài cột điện mà tuột lên tuột xuống". Lý Trọc nghe theo.
Lý Trọc thường "ôm cột điện" chà đi xát lại trên đường trong thị trấn.
Một hôm: Tống phàm bình chuẩn bị một lá cờ đỏ thật to, đeo huy hiệu Mao trước ngực, phất một cách hùng dũng đi dọc con đường lớn. Cả đoàn người trong thị trấn đi theo. Họ hô khẩu hiệu ca ngợi Mao chủ tịch và đả đảo bọn địa chủ, hán gian. Cả đoàn người như căng cứng lên, mặt đỏ bừng bừng bừng. Khi Tống Phàm Bình đi lên cầu phất cờ. Lá cờ đỏ bay phần phật, cả đoàn người reo hò ầm ĩ như lên cơn động kinh. Vào thời điểm đó Lý Trọc cũng đang "ôm cột điện". Vừa lúc Lý Trọc xuất là khi Tống phàm Bình nghỉ tay, hạ lá cờ xuống.
Cả đoàn người cũng như "xịu đi".
"Cả thị trấn này sướng cùng một lúc với tao" Lý Trọc thì thầm.
__________
Tóm lược từ một chương trong cuốn Huynh Đệ của Dư Hoa (TQ)

No comments:

Post a Comment