Saturday, February 10, 2007

CỘNG ĐỒNG VÔ GIA CƯ

Sáng nay thứ 7 ngày 10 tháng 2.
Thư viện mở cửa lúc 9h30 phút.
Đứng chờ trước thư viên là rất nhiều người vô gia cư.
Họ nói, cười, chọc quê nhau.
Tất cả đều đợi cho thư viện mở cửa để vào.
Trong đó nhiệt độ ấm hơn.
Mấy hôm nay DC giá lạnh.
____________

No comments:

Post a Comment