Saturday, May 13, 2006

THƠ DÀNH CHO DR. HOÁT

Tôi đi giữa phốố dài và rộng.
Gío heo may dìu dịu thổi đâu vềề
Bỗng nhớ tới người anh thân thiết quá
Nhơ thu nào đi tám mốt đón heo may.

Bài thơ làm vào sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2006, Một sáng trời lạnh đi bộộđến cơ quan dọc theo phố Nguyễn Chí Thanh. Kỷ niệm những ngày chủ nhật đi dào cùng anh Hoát đầu thập niên 1990s.

Lê Quốc Quân.

No comments:

Post a Comment